SPK yığın fonlaması tebliğini yeniledi

Resmi Gazete’de yayınlanarak bugün yürürlüğe giren tebliğe bakarak, paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına delalet eden ve elektronik ortamda bakım veren kuruluşların asgari 1 milyon liralık tamamının nakden ödenmiş resülmal şartını sağlaması gerekiyor. Bu kuruluşların; paylarının tamamının mukayyet olması, tecim unvanında “Kütle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması, esas sözleşmesinde pres konusunun özellikle paya veya borçlanmaya dair kütle fonlaması faaliyetinde bulunulmasına vasıta edilmesi yerine belirtilmiş olması ve dümen kurulunun asgari 3 kişiden oluşması zorunlu olacak. Tebliğle, nitelikli yatırımcı sıfır esas kişilerin, bir takvim yılı içre paya dair kitle fonlaması aracılığıyla azami yatırım miktarı 20 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Fakat bu tahril 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma bildirme ettiği yıllık kemiksiz gelirinin yüzdelik 10’u adına uygulanabilecek. Geçmiş tebliğde bu eksen 100 bin liralık olarak uygulanıyordu. Kalifiye yatırımcı sıfır mahiyet kişiler, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması eliyle benzeri projeye maksimum 20 bin liraya envestisman yapabilecek. Toplanan fonların aktarılmasından evvel girişimci yoluyla yeni bir AŞ’nin kurulmuş, limited iştirak türündeki hamle şirketleri amacıyla AŞ’ye dönüşümün tamamlanarak tecim siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların sadece sermaye artırımı vasıtasıyla çıkarılacak esham karşılığında fonlanan şirkete aktarılması mecburi olacak. Fonlanan şirketin payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının nakden ödenmiş olması gerekiyor. Tebliğle, 1 milyon lirayı aşan kaynak taleplerinde, hedeflenen görüntü tutarının mecmu sayılması üzere hedeflenen fonun sunma az yüzde 10’una tekabül fail fonun toplanmış olmasına ilgili cızık üstelik yüzde 5’e indirildi. Bu tutarın kampanya süresi ortamında nitelikli yatırımcılar yoluyla karşılanmış olması mecburi tutuldu. Paya veya borçlanmaya dair kitle fonlaması tarafından fon toplayacak hamle şirketlerinin teknoloji yahut üretim faaliyetinde bulunmaları mecburi olacak. Platforma başvuru tarihi bakımından söndürme edilmemiş borçlanma aracı mevcut ihraççılar, bölüt vazıh ortaklıklar ve resülmal piyasası kurumları ile platforma müracaat tarihi bakımından sönüm edilmemiş istikraz uzlaştırıcı bulunan ihraççıların koskocaman etkiye cemaat ortak konumunda bulunduğu şirketler borçlanmaya dayalı kitle fonlaması eliyle görüntü toplayamayacaklar. Tebliğin yürürlük tarihi olan bugün itibarıyla, SPK tarafından listeye alınmış olan platformlar, bu bildiri kapsamında dahi paya dayalı yığın fonlaması yoluyla kaynak dercetmek için car edilen listeye münfail sayılacaklar.