SPK, envestisman kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aidatlarını artırdı

Resülmal Piyasası Kurulu’nun (SPK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) yönetmeliğinde tebeddülat eden yönetmeliğine göre, tezgahüstü türev vesait bazında muamele eden yatırım kuruluşlarının ödeyeceği yıllık aidatların hesaplanma yöntemine ana tutulan tutarları artırıldı. Bakir karara göre, almanak aidatları inikat büyüklüklerinin toplamı 1 milyon liranın altında olan her bir yatırımcı amacıyla 50 liradan  500 liraya, 1 milyon liranın üstünde olan beherglas yatırımcı amacıyla 100 liradan 1.000 liraya çıkarıldı. Yatırımcı kuruluşların faaliyet izni verilmesinin makul görülmesi sonrasında izin belgesi verilmeden ilk  YTM’ye ödeme zorunluluğu olan 50 bin teklik tutarında giriş aidatı miktarında ise başkalık yapılmadı. Yatırım faaliyetlerin kaynaklanan getirilerin arzu ve tahsil edilmemesi yerinde 10 sene zarfında zaman aşımına uğramasına müteveccih maddede yapılan düzenlemeyle tasfiye halindeki yatırım ve değişebilir sermayeli envestisman ortaklıkları yön metninden çıkarıldı. Merkezi Anahtar Kuruluşu (MKK) nezdindeki hesaplara, ilgilendiren yatırım kuruluşunun tasarruf yetkisini sınırlamaya müteveccih namına adalet sahipleri marifetiyle blokaj konulması, 10 almanak süre aşımı süresini kesecek ve müruruzaman süresi doğruluk sahibi aracılığıyla blokajın kaldırıldığı güneş bakımından baştan işletilmeye başlayacak. Yönetmelikle, zaman aşımı süresi, elektrik durdurulan envestisman kuruluşları açısından baştan düzenlendi. Buna bakarak, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden evvel, faaliyetleri sonsuz yerine durdurulmuş ve hesapları eksantrik tıpkısı kuruluşa devredilmiş olan envestisman kuruluşlarının hesaplarındaki kişi ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlerin tespit edilememesi durumunda, zamanaşımı süresinin tespitinde devir tarihi esas alınacak. Envestisman kuruluşlarının antlaşma aşımına uğrayacak can ve alacaklar için hesap sahiplerini hatırlatmak zorunda olduğu cirim ise 100 liradan 250 liraya çıkarıldı. Bu tutarın hesaplanmasında borsada muamelat görmeyen hisseler saymaca ayar üzerinden hesaba katılacak. Can ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, resülmal piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise dağıtılan tahaccüm tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilecek. Envestisman kuruluşları zamanaşımına düçar can ve alacakları Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı namına açılacak hesaplara bildirme geç zamanaşımına uğradıkları ayın sonuna büyüklüğünde devredecekler.