Sonuç 3 yılda göz fiyatları ve kiraların değişimi

Türkiye’birlikte sonuç yıllarda bölük fiyatlarında ve kiralarda yaşanan vazıh artışlar, farklı nedenlere bağlansa bile, hele son 2 senede koronavirüsün da kısmen etkisi olduğu ortaya bundan sonra. Iktisatçı Dergisi’nin yaptığı çalışmada, Endeksa verilerine bakarak, Türkiye genelinde göz koca fiyatlarında 2020-2021 döneminde yıllık değer artışı yüzdelik 29.7, kira fiyatı artışı ise yüzde 16.7 oldu. 2020-2021 döneminde ev as fiyatları yer fazla kalan memleket yüzdelik 54.5 ile Kültürlü olurken onu yüzde 51.3 ’lük artışla Muğla izledi. İstanbul ’üstelik yüzdelik 24.8, İzmir ’bile yüzdelik 30.4, Ankara ’da yüzdelik 22.1, Antalya ’da yüzde 40.8 ’lik yükseliş yaşandı. Kapanma dönemlerinde evlerinde etraflı süreler geçenek geçiren, işleri ve çocuklarının eğitimi evlere taşınan insanların hayat alanlarından beklentilerinin üstelik değiştiği belirtilen araştırmada eşit artışının dört sebebi olduğu söylendi. 1. Amme bankalarınca geçen sene makbul repo indirimi kampanyasıyla satılık ev stokunun azalması. 2. Kalan inşaat maliyetleri ve pandemi zımnında bakir konut üretiminin talebin altında kalması. 3. Kentsel dönüşümle yıkılan bina sayısının artması ile oluşan kiralık talebinin artması. 4. Pandemide işlerin ve eğitimin eve taşınmasıyla insanların konut taleplerinin değişmesiyle eş değiştirmelerin artması.
Share: