Sokullu Mehmet Ağır Camisi’nde cennetten geldiği inanılan parçalar

Osmanlı Padişahı Kanuni Melik Süleyman marifetiyle İstanbul’a getirildiği aşina Hacerülesved taşından kopan 4 parça, 1571 yılında dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Kâmil hesabına Kadırga’da yaptırılan camiye konuldu. Altın çerçeve ile kaplanan parçalar, caminin methal kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın ense kısmında, minbere giriş kapısının üstünde ve minber kubbesinin altında bulunuyor. Hacerülesved’in Türkiye’deki arz iri parçası ise Kanuncu Hükümdar Süleyman Türbesi’nin antre kapısının üzerinde mevcut saçağın altında kayran alıyor.
Share: