Şirketler ‘gerçek faydalanıcı’ bilgilerini 1 Ağustos’ta vermeye başlayacak

Iktisat dünyasında iştirak ve kuruluşların değişmeyen ita ve uygulama yetkisine topluluk yöneticilerinin bilgileri tutulacak. Şirketlerin, “teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran evet de bunlar üstünde sonuncu nüfuz sahibi olan hakiki şahıs veya kişileri” anlatım fail “kök faydalanıcı bilgisi bildirimi” ödeme yükümlülüğü 1 Ağustos’ta başlayacak. Bildirim etme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, töz faydalanıcı bilgisini idrak beyannameleri ve almanak kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecekler. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan gayrı mükellefler ile değişik eşhas temel faydalanıcı bilgisini temas yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına tıpkı format ile elektronik ortamda aktarmak zorunda olacaklar. Yükümlülük, kurumlar vergisi mükellefleri ile kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimesne yahut ortak ve genişlik erdemli ortaklık payına cemaat yaşama, Türkiye’de hile merkezi olan yahut beledi yöneticisi olan ecnebi ülkede kurulmuş trust ve aynı teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerini kapsıyor. Hukuksal ve hukuksal kişiliği olmayan teşekküllerin üs faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesine ilişik adına bildirim zorunluluğu uygulamasına ilişik esasların belirlenmesine müteveccih algı asıllar kanunu genel tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğe bakarak uygulama kapsamında, cürüm gelirlerinin aklanmasının önlenmesi üzerine kanunun uygulanmasında memur sevgili kuruluşlar da düz alıyor. Durum dahilindeki kuruluşlar, Dirimlik İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından istek edildiğinde müşterileri eliyle gerçekleştirilen işlemlerin üs faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmekle memur olacaklar. Tebliğe bakarak, Tüzel kişilerde; tüzel kişiliğin yüzdelik 25’i aşan hissesine erbap hakiki şahıs ortakları, tüzel kişiliğin bu oranı aşan hissesine cemaat gerçek kişi ortağının asıl faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi yahut bu oranda hisseye topluluk hakiki şahıs ortak bulunmaması yerinde, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran hakiki şahıs ya dahi şahıslar, seçme iki durumda asıl faydalanıcının belirleme edilemediği durumlarda, en son dozaj icra yetkisine eş hakiki şahıs evet dahi şahıslar gerçeklik faydalanıcı namına kabul edilerek bildirime bahis edilecek. Tüzel kişiliği olmayan aksiyon ortaklıkları kabil teşekküllerde; bu teşekkülleri nihai namına kontrolünde bulunduran hakiki şahıs ya üstelik şahıslar, bunun belirlenememesi halinde en üst düzeyde yürütme yetkisine erbap hakiki şahıs evet birlikte kişiler üst dozaj hoşgörülü sıfatıyla mahiyet faydalanıcı yerine kabul edilecek ve bildirime bahis edilecek. Trust ve tıpkısı teşekküllerde; kurucular, mütevelli, hoşgörülü, kontrol veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar evet üstelik bu teşekküller üstünde kuvvet sahibi olanlar esas faydalanıcı yerine akseptans edilerek bildirime laf edilecek. Soy faydalanıcı bilgisi bildirimine bahis edilen bilgilerin mükellefler eliyle, bildirimin verildiği tarihi strateji eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle saklanması gerekiyor. Tebliğe eklenen arızi maddeye göre, cemi mükellefler ile başka kişiler, bildirme geç 31 Ağustos’a büyüklüğünde temel faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB’e bildirecekler.
Share: