Sıkı içi üretici eşit endeksi yıllık yüzde 105,01 artım gösterdi

Mahdut içi yetiştirici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)  2022 yılı Küçük Ay ayında bire bir eski ayak tabanı bakarak yüzdelik 7,22, bire bir eski yılın fasıla ayına göre yüzdelik 18,43, bir esbak yılın ayrımsız ayına göre yüzdelik 105,01 ve on iki maaş ortalamalara bakarak yüzde 56,83 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,70, imalatta yüzde 97,86, canlılık, doğal gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve akarsu temininde yüzdelik 33,73 artma yerine gerçekleşti. Esas uran gruplarının yıllık değişimleri; mesafe malında yüzdelik 115,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 69,20, zayıf istihlak malında yüzdelik 70, enerjide yüzde 188,47 ve sermaye malında yüzdelik 71,90 çoğalma adına yaşandı. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzdelik 6,39, imalatta yüzdelik 5,60, ruh, doğal gaz üretimi ve dağıtımında yüzdelik 24,66 ve su temininde yüzdelik 7,37 artma olarak gerçekleşti. Temel sanayi gruplarının maaş değişimleri; vuzuh malında yüzde 5,33, dayanıklı istihlak malında yüzdelik 7,66, narin tüketim malında yüzdelik 5,38, enerjide yüzdelik 19,98 ve anamal malında yüzde 4,79 çoğalma oldu. Yıllık yeryüzü düşük çoğalma yüzde 33,73 ile akarsu ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 34,41 ile giyim eşyası, yüzde 37,68 ile anne eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna kıymet olmamış petrol ve doğalgaz yüzde 213,67, neşelilik, doğal gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 202,51 ve kok ve arıtılmış petrol ürünleri yüzde 198,88 ile endekslerin arz fazla arttığı zir sektörler oldu. Maaş arz düşük artım; yüzde 1,20 ile kötü ürünleri, yüzdelik 2,82 ile çul eşyası, yüzdelik 2,90 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik mahsulat madun sektörlerinde gerçekleşti. Buna fiyat faaliyet, doğal gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzdelik 24,66, incelmemiş yer yağı ve doğal gaz yüzdelik 20,52 ve asıl ispençiyari ürünleri ve müstahzarları yüzde 17,63 ile endekslerin sunu aşkın arttığı ast sektörler oldu.
Share: