Sigortacılık ve hususi emeklilikte yeni talimatname

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Aranjman ve Fal Kurumu’ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, talimatname ile sigortacılık ve hususi emeklilik sektöründe hayatiyet gösteren kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve sektördeki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Sektörün yönetişim anlayışını güçlendirecek, kurumsal yetkinlikleri ve sigortalılara sunulan hizmetin kalitesini artıracak nitelikte düzenlemeler içeren yönetmelik, Avrupa Birliği (SU) Solvency 2 standartlarına dahi uzlaşma sağlıyor. Sektörün metin işlemesi noktasında umum paydaşların katkıları ve enformasyon süresince hazırlanan talimatname, sadece sigorta şirketlerini değil özellikli kuruluşları, brokerleri ve mukannen ölçülerde acenteleri dahi kapsıyor. Talimatname ile hile kurulunun iç sistemler açısından etkinliği, icap aracısız gerekse denetim komitesi yapısı aracılığıyla artırıldı. Antrparantez, kuruluşların faaliyetlerinin sabah akşam surette strateji edilmesi ve uygulamaların maksut seviyede yürütülebilmesi amacıyla hevesli örgen niteliklerine cemaat denetleme komitesi yapısı oluşturularak iç sistemlerin işleyişinin ense idare aracılığıyla gözetiminin yapılması sağlandı. Talimatname kapsamında, sigortalıların alacaklarına karşılama eden ustalık karşılıkların hesaplanması ve yeterliliği konularında sorumlu kılınan, kuruluşun fiyatlama politikası ve ikili sigorta anlaşmalarının yeterliliği özellikle atılmak için finansal durum için beceri icraat yapmakla görevlendirilen aktüerya birimi, ICP ve Solvency II direktifleriyle ahenkli şekilde, bağırsak bütün fonksiyonları altında tanımlanarak ilk kez mufassal aynı şekilde yerel mevzuatta yerini aldı. Öte yandan ilk kez asli ve ikincil sistemler ile bağırsak sistemler kapsamında haricen bakım alımı konuları sigortacılıkla ilişik tıpkı mevzuatta tafsilatlı şekilde düzenlendi. Yönetmeliğin getirdiği raporlama gereksinimleri saydam yönetim anlayışının gelişmesi ve sektörün gözetimi ile denetiminde etkinliğin sağlanmasında muhteşem aynı aşama namına görülürken, SEDDK de yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde gözaltı ve denetim fonksiyonu ile sektörün gelişimine katkı sundu. Bundan sonraki süreçte artırılan saydamlık yardımıyla şirketin iç sistemlerinin yanında kamuoyu da taharri edici namına konumlandırıldı. Sigortacılık ve hususi emeklilik sektöründe düzlük alan aktörlerin faaliyetlerinin kuvvetli ve sağgörülü şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak yönetmeliğin tam paydaşlar aracılığıyla içselleştirilerek hayata geçirilmesi halinde sektörün işleyişinin ileriye taşınacağı düşünülüyor.
Share: