Sigarada kaçakçılığın önlenmesi üzere bakir kararlar makbuz

Deneme üretimleri ilkin tutmak üzere temas ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, yaman mamulü ünite paketi ile sigara üzerinde bellik adı yahut ortaklık-firma san kısaltması yazılması zorunluluğu getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının “Esrar Mamullerinin Istihsal ve Ticaretine İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelikte Mübayenet Yapılmasına Dayalı Yönetmeliği” Resmi Gazete’de geçkin yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, esrar ürünleri ihracatının artırılması ile duman ürünlerinde kaçak ve araç dışılığın önlenmesi amacıyla değişikliklere gidildi. Buna bakarak, firmalarca üretim ve cıvıltı agreman belgesi alınması sonrasında, yapı sahası dışında Bakanlıktan cevaz kabul etmek ve tesisin bulunduğu el sınırları dahilinde tutmak kaydıyla melfuf mamul ambarı, kurulum öncesi bildirimde yatmak üzere bile mülhak olmamış madde ambarı kurulabilecek. Kullanımından vazgeçilen ambarlar, boşaltılma tarihinden itibaren yeryüzü geç 30 devir içre Bakanlığa bildirilecek. Araba mesai testleri, iz denemeleri, deneyim üretimleri ile herhangi bir ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde, kötü mamulü ünite paketi ile sigara üzerinde ayraç adı veya ortaklık-firma san kısaltması yazılması mecburi olacak. Duman mamulü ünite paketi ile sigara konusunda yazılacak bilgiler muamelat öncesi Bakanlığa bildirilecek. Yönetmelikle, harmanlanmış esrar, homojenize tütün yahut baştan tertip edilmiş kötü, kıyılmış duman, şişkin esrar, şişirilmiş esrar damarı, kötü döküntüleri ile kötü döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler daha çok “iş görmüş duman” namına adlandırılacak. Mukteza işlemleri hesabına getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini veya prosedür görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilecek. İhracat rejimi kapsamında ihraç edilecek iş görmüş tütün ve duman mamulüne ait belirlenen hikmet ve vesaik üretim öncesi Bakanlığa bildirilecek. Mahdut içi piyasaya bildirme edilen yaman mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde “ihracat için üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen büyüklük isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, bildirme bir iki 8 puntoda çakılı ve silinemez namına basılması zorunlu olacak.
Share: