Sigara paketlerinin arkasının tüm esenlik uyarısı olacak

Bire Bir süredir sigara paketlerinin kayırıcı yüzlerinde, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu belirten alfabe ve görseller bulunuyor. Sigara tüketimini tenkis etmek için makbul bu yöntemde aynı girişim daha atılarak uyarıların bulunduğu düz artırıldı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı, eliyle hazırlanan Duman Mamullerinin Istihsal Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Asıllar ve Esaslar Karşı Yönetmelik’te Mübayenet Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, tütün mamulleri paketlerinin damga ve grafik tasarımlarından ufuk albeni ve özendiriciliğin ortadan kaldırılması için başlatılan düzlük ve standart pakete ait düzenleme yapıldı. Değişiklikle, paketlerdeki sağlık uyarılarının etkinliğinin artırılması amaçlandı. Buna göre, sigara vahit paketlerinin dal yüzeylerinde düz düz bir sağlık uyarısı alanı yüzde 85’ten yüzdelik 100’e çıkarıldı. Vadi ve ölçün paket uygulamasına geçildiği dönemde tütün mamullerinin paketlerinin yöre ve dal yüzeylerindeki sağlık ikaz alanları yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarılmıştı. Bulunan birleşik esenlik uyarısı formatlarına ilişik özel kurallar getirildi.Düzenlemeye intikal için sektöre 6 kamer müddet tanındı. Bu süre süresince yönetmeliğe uzlaşma için güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya bildirme agreman belgeleri iptal edilmiş sayılacak. Yönetmelikle, sigara vahit paketlerinin art yüzeylerinde meydan kayran miktar bilgisinin paketlerin ast yüzeyinde konumlandırılması birlikte sağlandı. Bir esenlik uyarısı salıverme bilgisi alanının bandrolle kısmen kapatıldığı durumlarda mürekkep keyif uyarısının uygulanmasına ilgilendiren esaslar dahi belirlenirken yukarıdan açılan kapaklı kaba vahit paketin ense yüzeyi, yumuşak ünite paket, üstten açılan sert ünite paket ve sert torba paketlerin ön ve eğin yüzeylerinde, terk bilgisi üstteki, foto beyninde ve ikaz metni en altta düz algı. Üstten açılan kapaklı anif vahit paketin dip yüzeyi, yukarıdan açılan sert birim paketle hafif vahit paketin dolay ve dal yüzeylerinde terk bilgisi, tahril çizgileri dünya yüksekliği 20 milimetreyi geçmeyen aynı alanı kaplayacak. Sarp poşet paketlerde salıverme bilgisi, yağız sınır çizgisinin çöz tarafındaki müttehit sağlık uyarısı satıh alanının yüzdelik 10’unu kaplayacak. Üstten açılan kapaklı sert birim paketin eğin yüzeyi, üstten açılan anif vahit paketle uçuk birim paketlerin civar ve eğin yüzeylerinde terk bilgisinden artan yağız cızık çizgisinin çöz tarafındaki müttehit afiyet uyarısı satıh alanının yüzdelik 60’ını ışık, yüzde 40’ını uyarı metni kaplayacak.Üst üste format kullanılması halinde saha ve katlanabilir poşet paketlerin civar ve kayırıcı yüzeylerinde terk bilgisi, eksen çizgileri dış yüksekliği 22 milimetreyi geçmeyen benzeri alanı kaplayacak, bırakma bilgisinden kalan yağız temel çizgisinin bağırsak tarafındaki bir esenlik uyarısı yüzey alanının yüzdelik 60’ını ışık, yüzdelik 40’ını ihtar metni alacak. Sigara dışındaki tütün mamullerinin konulduğu yalçın poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı yer ve katlanabilir torba paketler ve dikdörtgen prizma evet da tıpkısı aynı şekildeki paketlerin peş yüzeyinde bırakma bilgisi metni sağa dair yazılabilecek. Meydan ve katlanabilir poşet paketlerde, alay malay merkez uygulandığında birleşik afiyet uyarısı yüksekliğiyle vahit paket yüksekliği bedel olacak..
Share: