SGK, yapılandırmasında ilk taksitinin sonuç haset 30 Son Teşrin

Toplumsal Düzenlilik Kurumu (SGK), 7326 dar kanun kapsamında yapılandırılan prim borçlarının geçmiş taksit ödemesinde son günün 30 Teşrinisani olduğunu hatırlattı. İkinci taksitin sonuç ifa tarihi ise 31 Meyan 2021’de bitiyor. Yapılandırılan prim borçlarının rötar zammı ve cezası ile kanuncu faizinin silindiği gibi vecibe tutarları bile Sıkıntılı İçi Müstahsil Karşılık Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşinen ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması üzere önceki iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği kabil SGK’nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, genel ağ yahut atak bankacılığından üstelik yapılabiliyor. Konfigürasyon Kanunu kapsamında, 1 milyonun üstünde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ilişkin mukannen sigorta primleri, Umumi Sağlık Sigortası (GSS) primleri, aylakçılık sigorta primleri, boş ödenen dirimsel ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ait yönetsel mülk cezaları, hareket kazası, patika hastalığı yahut hata sonucunda doğan cayma alacakları ve 4b (Bent-Seviye) sigortalılarının daha önceki durdurulan bakım sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı. Bugüne büyüklüğünde hiç dirimsel testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021’e kadar dirimsel testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri minimum ücretin üçte birinin altında olanların umum borçları silinecek ve primleri oran aracılığıyla ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel esenlik sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden dahi ücretsiz yararlanabilecek. Bu yılın nisan ayı ve öncesine ilişkin GSS prim borcunu vermek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ilgili rötar zammı ve teehhür cezası alınmaksızın çabucak prim takanak asıllarını 31 Mesafe 2021’e kadar ödeyebilecek.
Share: