SGK kurumları yapılandırma başvuruları için tam dönem kategorik

Zaman amme borçlarının akıbet günü olduğu amacıyla Sosyal Asayiş Kurumu (SGK) borçlarını düzenlemek isteyen vatandaşların başvuruları ile ilişkin vukuf geldi. Başvurular sosyal düzenlilik iklim müdürlükleri ve içtimai düzenlilik merkezlerine 30 Ilkgüz saat 23.59’a kadar yapabilecek. Toplumsal düzenlilik il müdürlükleri ve sosyal düzenlilik merkezlerinin, 30 Eylül’de parçalanmamış dönüş hizmet vereceklerine dair duyuruya saha verildi. Duyuruda, “Müracaat süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 dar Ara Sıra Alacakların Baştan Yapılandırılması ile Ara Sıra Kanunlarda Mübayenet Yapılmasına İlişkin Yasa mucibince, kapsama giren borçlarını tanzim etmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59’a kadar yalınlık olup vatandaşlarımıza bakım verecektir.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Kuruma olan borçlarını örgülemek isteyen işverenlerin e-Sigorta tarafından, el marifetiyle veya şahsen ait içtimai güvenlik ülke müdürlüğüne yahut toplumsal asayiş merkezine, 4/b (Demet-Düzem) sigortalıların e-Oran üzerinden, kere aracılığıyla yahut şahsen her sosyal asayiş iklim müdürlüğüne veya içtimai düzenlilik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Celal üzerinden, defa tarafından yahut şahsen dosyalarının bulunduğu içtimai güvenlik iklim müdürlüğüne yahut sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.
Share: