SGK geçen yıl 8,2 milyar liralık ‘rapor ödemesi’ yaptı

Sosyal Düzenlilik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlarına çor, analık, hareket kazası ve çığır hastalığı nedeniyle yaşanan sağlık kaybının telafisi üzere arızi hareket göremezlik ödemesi yapıyor. Bundan bakım akdiyle çalışanlar ile kişi ün ve namına etkin yararlanıyor. Kamuoyunda geçici hisse senedi görememezlik durumu “kaymış” adına tanımlanıyor. SGK, 2022’de eğreti hareket göremezlik ödeneğini günlük 166,80 teklik olarak duyurmuştu. İstirahat raporları Kurumun e-Tahsisat programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler bir herkes üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank’a yahut sigortalılar yoluyla SGK’ye bildirilen vezneci hesaplarına gönderiliyor. SGK, bu kapsamda geçen yıl hastalık, üvey anne, iş kazası ve çığır hastalığı nedenleriyle yaşanan sağlık kaybının telafisi için sigortalılara bütün 8,2 milyar lira civarında ifa yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon lirası gelişim kazası ve çığır hastalığı, 5,8 milyar lirası çor ve 1,8 milyar lirası dahi analık kapsamındaki tatil sebebiyle yapıldı. Sigortalılara çor ve üvey anne hallerinde arızi gelişim göremezlik ödeneği ödenebilmesi amacıyla hisse senedi göremezliğin yahut doğumun olduğu tarihten eski tıpkı yılda 90 gün güdük vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. Öz ün ve hesabına etkin sigortalılara, hisse senedi kazası yahut patika hastalığı ya da annelik halinde arızi aksiyon göremezlik ödeneği ödenebilmesi üzere antrparantez, genel esenlik sigortası karışma prim ve prime ilişik seçme makule borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. İş kazası yahut iz hastalığı cihetiyle gelişim göremezliğe uğrayan sigortalıya herhangi bir dönem üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle etkin sigortalılara çor sebebiyle hisse senedi göremezliğe uğraması halinde aksiyon göremezliğin üçüncü gününden eksiltmek için herhangi bir bölüm üzere ifa yapılıyor. Bakım akdiyle çalışanlar ile müşareket ortakları dünya koyulmak amacıyla öz ad ve adına etkin sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan ilk ve ahir 8’er haftalık sürede, çokluk hamilelik halinde ise doğumdan geçmiş 8 haftalık süreye 2 haftalık müddet ilave edilerek çalışmadığı gelişigüzel çevrim için arızi aksiyon göremezlik ödeneği veriliyor.