Sermaye piyasası araçlarının ihracında kullanılmamış uygulama

Anamal Piyasası Kurulu (SPK), anamal piyasası araçlarının teminatlı ihracında verilecek teminatlara ilişkin esasları belirlediği tebliğe bakarak, İhraççılar, ihraç edecekleri anamal piyasası araçlarını deklerasyon kapsamında güvence altına alabilecek. SPK; ihracatçı, ihraççının türü veya mali durumu, ihraç tutarı veya ihracı planlanan sermaye piyasası aracı türüne merbut namına ihraç edilecek anamal piyasası aracının inanca altına alınmasını zorunlu tutabilecek. Teminata bahis varlıkların mülkiyetinin, genel saklama yetkisine cemaat yatırım kuruluşları yerine tanımlanan garanti yöneticisine devri yahut bunlar üzerinde teminat yöneticisi lehine merbut ayni hak tesisine ilişik amal tamamlanmadan, deklarasyon kapsamında teminatlı anamal piyasası aracının satışına başlanamayacak. Bu işlemler bildirme geç satışa başlanmadan tıpkısı iş günü önceki tamamlanacak. SPK, teminata bahis varlıkların antlaşma tarihindeki değerinin, ihraççının teminatlı ihraç edilecek resülmal piyasası araçlarından doğan yükümlülüklerinin ahit tarihi itibarıyla hesaplanan tutarına eşit evet da bu tutardan yüksek olmasını isteyebilecek. Bildiri kapsamında resülmal piyasası araçlarının teminatlı ihracı amacıyla SPK’dan bu amaçla bir ihraç tavanı alınacak. Alınan ihraç tavanı çerçevesinde yapılacak ihraçların teminatlı olması mecburi olacak. Tebliğe bakarak, akçe TL yahut döviz, Kaynak tarafından ihraç edilen döviz cinsinden tahviller, DİBS, Hayat Isticar AŞ aracılığıyla ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul Şans Pazarda prosedür gören paylar, bankalar eliyle ihraç edilmiş özkaynak hesaplamasına dahil edilecek niteliktekiler aut istikraz araçları, gelişigüzel hacir içermeksizin geçmiş talepte derhal ifa taahhüdünü içeren banka garanti mektupları, envestisman fonu katılma payları, borsada işlem gören ölçün bulunmaz madenler, ipoteğe dayalı söylenegelmiş kıymetler ve varlığa dayalı taşınır kıymetler, sigortalanması üzere, 4721 çevrilmiş kanunun 704. maddesinde belirtilen emlak mallar ile sevgili yaratıklar üstünde kasılma edilebilecek bağlı ayni hukuk ihraç edilecek anamal piyasası araçları amacıyla teminata laf edilebilecek. Varlığa yahut ipoteğe dayalı söylenegelmiş kıymetler tebliğinin 16. maddesinde belirlenen nitelikleri haiz, benzeri tebliğin 15. maddesinin bir numara fıkrasında muazzez varlıklar ile niteliğine akla yatkın olması durumunda sigortalanması amacıyla ticari işlemlerde taşınır rehini kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının ilgilendiren bentlerinde vadi düzlük varlıkların bile teminata konu edilebilecek.
Share: