Sentetik zeka uzmanlarına müteveccih irade artıyor

Pavotek ve InterProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, Türkiye’nin Ulusal Sentetik Zeka Stratejisi’ne ait değişik açıklamalarda bulundu. Bireşimli zeka marifetiyle veriden değer üretme sürecinin; soylu erki, teknik ve düzenlilik temelli hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin temel dayanağı haline geldiğini söyleyen Özbilen,  “Yapay zeka, âdemiyet aracılığıyla geliştirilen sair tamam çevirici ve cihazlarda olduğu kabil adam zekasının tıpkısı sonucudur. Sentetik zeka, veriler üzerinden elde edilen mecmu, hep zekadır. Yapay zeka teknolojisinin gücünün öngörülemez biçimde çoğalma göstermesi, devletleri bu hususta önemli kararlar almaya itiyor. Zira hesaplı öneminin ötesinde 5 ila 10 sene kadar güdük tıpkısı süre içerisinde bileşimli zeka teknolojisinin 21. yüzyılın sosyoekonomik yapısında yoğun etkiler doğurması öngörülüyor.” ifadelerini kullandı. Alper Özbilen, Türkiye’nin, bileşimli zekaya ilişkin ulusal stratejisini açıklanan ülkelerden biri olduğunu aktararak, “Millî Yapay Zeka Stratejisi ile Türkiye; sentetik zeka teknolojisinin transformatör gücünü ve bu teknolojideki fiili konumunu akseptans etmiştir. Bu doğrultuda ulusal stratejide; sentetik zeka popülist ve düşüntülü tartışmalara konu edilmemiş, maksat, hazırlık ve hedefler insicamlı ve realist biçimde sıralanmıştır.” diyerek konuştu. Bileşimli zekanın ticari değerinin ve ciddi öneminin sentetik zeka uzmanlarına yönelik global talebi gelişigüzel geçen aktarılma artırdığına belen eden Özbilen, “Bu alanda ustalık sahibi bireyleri istihdam gelmek, insan kaynakları departmanları vasıtasıyla düzenlenen tıpkısı zindelik olmanın ötesine geçiyor. Bu hususta durum sahibi bireylere ergenleşmek, devletlerin sürdürdüğü toptan yarışlardan biri. Pandemi neticesinde açıktan çalışmanın lazım tıpkısı hal almasıyla belirginleşen bu yarışta, yetenek açığının kapatılabilmesi her an daha mühim ayla gelmektedir. Sivil ve askeri alanda süreçlerin daha eli nimetli, üretken ve sakıncasız biçimde sürdürülebilmesi bakımından bileşimli zeka teknolojisinin taşıdığı ehemmiyet, yapay zekanın akademik alandan ticari alana geçmesini sağlamaktadır. bununla birlikte kalifiye veriye erişimdeki güçlükler ve kâm belirsizlikleri faziletkâr kalburüstü yatırımların yürütülebilmesini güçleştirmektedir. Bu hususta kamu kesiminin destekleri ve satın almaları kritik tıpkısı önem sunma etmektedir. Ticarileştirmeye ilgili müşkülat ve faziletkâr soy ihtiyacı çerçevesinde kalifiye yerli kabiliyetlerin ve beşeri sermayenin kafile ettirilmesine ve bulunmayan edilmesine izin verilmemelidir. Ecnebi yatırım ve dijital buyruk arasındaki dengenin tahsisi sentetik zeka çağından aktif biçimde faydalanabilmemizi sağlayacaktır.” dedi.
Share: