Selzedelerin neşelilik faturaları 3 ay ertelendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın ’dahi selzedelerin Ağustos, Ilkgüz, Ilk Teşrin ayı canlılık faturalarını 3 kamer talik kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre, basamak, işyeri ve zirai istihsal cümbüş aboneleri tecil amacıyla 15 Ekim’e kadar başvuracaklar.