Şehriyâr miğferleri danışma atölyelerine esin kaynağı oldu

Diyarbakır Tekemmül Enstitüsünce başlatılan mücahede ile padişahların taktığı ihtişamın ve zorla temsili olan miğferler konuşma eserlerine dönüştürülüyor. Enstitü bünyesinde hareketlilik sürdüren seramik, mücevhercilik ve hanek tasarım kabil 10 değişik atölyede müteharrik becerikli ellere, Kanuncu Hükümdar Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi yükseliş dönemi padişahlarının kullandığı miğferler sabah yeli kaynağı oldu. Tolga temasından esinlenen ustalar, her bir atölyede seramik, yarı değerli taşlar, ten ve mızrap ürünlerle tablolar ve sanatsal objeler hazırlıyor. kimi zaman atılan malzemeleri üstelik değerlendiren ustalar, hazırladıkları 100 eseri düzenlenen sergide beğeniye sunmayı planlıyor. Diyarbakır Tekâmül Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel, 6 aydır 10 değişik atölyede 10 maharetli öğretici yoluyla mücahede yapıldığını anlatım ederek, Osmanlı miğferlerinden alınan ilhamın tablolara, aksesuarlara ve farklı objelere dönüştürüldüğünü belirtti. Adıgüzel, “Padişahlar zaferlerden bilahare taktıkları miğferlerle ihtişamı sergilemişlerdir. Tamlık hızıyla bilcümle atölyelerde icraat bitmeme ediyor. Mayıs ayından sonraları şartlar elverdiğinde bunu halkımızın beğenisine arz etmek istiyoruz.” dedi.
Share: