Şehir içinde ücretsiz gezi amacıyla araçlara yapılan destek artırıldı

Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım ara bulucu sahiplerine yapılan aylık dirimsel desteği ödemeleri artırıldı. Bu kapsamdaki araçlara İstanbul, Ankara ve başka iller amacıyla verilecek rakamlar açıklandı. Karı ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı ile Kaynak ve Maliye Bakanlığınca mânialı, buğulu, martir yakını ve gazileri ücretsiz yerine haiz şehir içi özel halk otobüsü ve bahir muvasala ara bulucu sahiplerine yapılan mahiye dirimlik desteği ödemesi artırıldı. Bakanlık vasıtasıyla hazırlanan “Ücretsiz Yolculuk Kapsamında Yapılacak Dirimsel Desteği Ödemesine İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelikte Başkalık Yapılmasına Dayalı Talimatname” Resmi Gazete’bile yayınlandı. Yönetmeliğin ifa miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu transfer hizmeti veren beherglas özel denizyolu ulaşımı uzlaştırıcı için maaş 1.000 liralık olan destek ödemesi miktarı 1.500 liraya daha çok. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde kent içi şişko nakil hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.330 lira ise 1.995 liraya çıkarıldı. Ayrıca büyükşehir belediyesi olan değişik illerde site içi şişman nakil hizmeti veren beher ulaşım aracına ödenen maaş 1.000 lira bindi 1.500 liraya, büyükşehir belediyesi sıfır illerde site içi dolgun transfer hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene maaş 800 lira bindi bile 1.200 liraya yükseltildi.
Share: