Saygınlık Belgesi kabul etme şartları 2022: Öz Saygı Belgesi birçok puanla alınır, kimlere verilir?

2021-2022 eğitim bilimi yılının sonuç haftasında karne notları tamamlandı, takdir-teşekkür hesaplamaları başladı. Öğrenciler ayrımsız yandan saygınlık belgesi alıp alamayacaklarını dahi zül ediyor. Değer Belgesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine okudukları okullarda gösterdikleri sükse durumuna, örnek davranışlarına, türlü aktivitede sergiledikleri davranışlara ve belirlenen ayrıksı koşullara göre sunulan tıpkısı başarı belgesidir. Olur, itibar belgesi kimlere verilir? Haysiyet belgesi kaç puanla alınır? İşte onur belgesi alma şartları… Itibar belgesini ahzetmek üzere yalnız öğüt notu değil değişik alanlarda birlikte birçok başarı gereklidir. Saygınlık belgesi deneme kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda kâin, sosyal etkinliklere katılan ve bilişim araçlarını arz gani şekilde kullanan öğrencilere verilir. Resmi Gazete ’da düzlük düz bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve sıkı oturmuş ayar şartına kapalı kalmadan; a) Türkçe ’yi doğru, iyice ve etkin kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile içtimai etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda önderlik ayırmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve yüksek başarı belirtmek,

c) Ekol açkı-gereç ve donanımları ile çevreyi dulda ve gözetmede davranışlarıyla emsal olmak,

ç) Tecrübe kurallarına uymada ve kayırıcı ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada denk olaylar sergilemek,

e) Enformatik araçlarını kullanmada mebzul denk olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere tınlamalı adına gelmek, bu yönde arkadaşlarına gür örnek olmak,

g) Buğulu, babasız, bikes, güçsüz, sakat ve bir durumda olanlara müzaheret amacıyla yürütülen sosyete hizmetlerinde görev ahzetmek,
gibi davranışlarından yeryüzü beş altı birini gösterenler, öğretmenler ve öz saygı kurulunun görüşü da alınarak ölçüm ve teşekkürname belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın saygınlık belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Antrparantez öğretmenler yerleşmiş, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da değer belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar ekol yönetimince haysiyet divanı ile okul öğrenci armağan ve düzen bağı kuruluna bildirilir.  

Share: