Savunma sanayisi projelerinde teyit ve hizmetlere KDV istisnası

Savunma sanayisine verilen ehemmiyet ve çalışmaların önündeki engelleri kaldırma çabası resmi kararlarda da kendisini gösteriyor. Milli Defans Bakanlığı yahut Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projeler kapsamındaki teyit ve hizmetler üzere 25 Fasıla 2021’den itibaren eklenmiş ayar vergisi istisnası uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Eklenmiş Ayar Vergisi Umumi Uygulama Tebliği’nde Farklılık Yapılmasına Dayalı Deklarasyon, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna bakarak, millî asayiş amaçlı tasdik ve hizmetlere ilgili KDV istisnası baştan düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca planlı defans sanayisi projelerine müteveccih konfirmasyon ve hizmetler ayrıklık kapsamına makbuz. Bu projeler kapsamındaki teyit ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan doğrulama ve hizmetler 25 Aralık 2021’den itibaren KDV ’den ayrıklık edildi. söz konusu tarihten önceki başlayan ve devam fail defans sanayisi projelerine ilgili, bu tarihten bilahare yapılan doğrulama ve hizmetler bile istisna kapsamında olacak. İstisna kapsamında mülk ve hizmet tedarik etmek isteyen ulusal düzenlilik kuruluşlarınca, bahis konusu para ve hizmetlerin ayrıklık kapsamında olup olmadığı konusunda duraksama bulunursa Dirimlik İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) rey alınabilecek. İmalat sanayisine müteveccih envestisman heveslendirme belgesi kapsamındaki yapım işlerine müteveccih 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim aracılığıyla giderilemeyen KDV üzere planlı iade uygulamasına 2022, 2023 ve 2024 yılları üstelik eklendi.
Share: