Sanayinin rekabet gücünü tasarruf etmek için yaklaşık 21 bilyon teklik bütçe ayrıldı

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Teklifi’nden derlediği bilgiye bakarak, istihsal ve yatırım ortamını iyileştirerek erdemli ek kızıl ve teknolojik ürünlerin üretildiği, rekabet gücü faziletli, sürdürülebilir ayrımsız bina oluşturulması için uygulamaya konulan Sanayinin Geliştirilmesi, Istihsal ve Yatırımların Desteklenmesi Programı üzere 2022 bütçesinden tahminî 20 bilyon 932 milyon 424 bin teklik yanıt kullanılacak. 2022 yılı Merkezi Hile Bütçe Kanun Teklifi’nden derlediği bilgiye göre, imalat sanayisinin gayrisafi dar içi hasıla (GSYH) içindeki payı, imalat uran ihracatı, itidalli-faziletli teknolojili ürünlerin imalat uran ihracatı içindeki payı, arsıulusal doğrudan yatırım girişi, efdal teknolojilerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı üzere alanlarda izlence hedefleri belirlendi. Bu çerçevede, imalat sanayisinin GSYH içindeki payının ati sene yüzdelik 21,5 ve imalat endüstri ihracatının da 218 milyar dolar olması hedefleniyor. Mutedil-faziletkâr teknolojili ürünlerin imalat endüstri ihracatı içindeki payının 2022’de yüzde 40,8 ve efdal teknolojili ürünlerin imalat endüstri ihracatı içindeki payının üstelik yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu dönemde, Türkiye’ye 15 milyar dolar arsıulusal direkt yatırım girişinin olması bekleniyor. Endüstriyel iyelik bilincini toplumun bilcümle kesimlerinde artırarak, endüstriyel iyelik haklarının korunması ve ticarileştirilmesine hizmet ederek teknolojik ilerlemeye ve teceddüt faaliyetlerinin artırılmasına yardım hatırlamak için da bütçeden 119 milyon 114 bin teklik ayrılması öngörüldü. Bu kapsamda, 2022’de yerli nişancı başvurularında Türkiye’nin dünya sıralamasında 11’inci basamakta meydan alması hedefleniyor. Yıl sonu tahakkuk tahmini yüzdelik 44 olan yerli patent başvurularının toplam başvurular içindeki payının ati sene yüzde 50’ye yükselmesi amaçlanıyor.