Sanayide etkin kişi başına istihsal endeksi arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilgili ongunluk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplanmış uran çalışan adam başı istihsal endeksi, bahis konusu ant diliminde güzeşte yılın tıpkı dönemine nazaran yüzde 1,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış mecmu endüstri müteharrik kişi başına üretim endeksi bile bu yılın ikinci çeyreğine nazaran yüzde 1,1 artışa geçti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına istihsal endeksi, almanak bazda yüzdelik 1, çeyreklik bazda yüzde 0,8 düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış esas sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan adam başına üretim endeksinde almanak bazda en fazla artım yüzde 3,4 ile erke üretiminde gerçekleşti. Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış etkin adam başına istihsal endeksinde, üçüncü çeyrekte bire bir esbak çeyreğe göre yeryüzü çok artış yüzde 3,2 ile çürük tüketim malı üretiminde oldu.
Share: