Salgın sürecinde 7 milyon aileye 10.6 bilyon liralık destek sağlandı

Aile ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı ’nın, koronavirüs salgınının aksi etkileri ile savaşım kapsamında hayata geçirdiği içtimai destek programları ile Nisan 2020-Orak Ayı 2021 tarihlerinde kısaca 7 milyon tekil aileye 10 milyar 600 milyon liralık destek sağlandığı açıklandı. Sülale ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ’na göre, koronavirüs salgınının inatçı etkileri ile savaşım kapsamında, Bakanlığın Toplumsal Yardımlar Genel Müdürlüğünce Salgın Toplumsal Bindi Programı hayata geçirilerek, ivedi genişlik açık car edildi. Bu kapsamda, mukannen sosyal arkalama programlarının tutarları artırıldı. 1003 Toplumsal Yardımlaşma ve El Birliği Vakfına (SYD) her kamer ahenkli gönderilen periyodik paylar artırıldı, Toplumsal Teavün ve Dayanışma Vakıflarına çeşitli dönemlerde munzam süreli behre aktarıldı. 30 April-17 Mayıs 2021 tarihlerinde, salgına hususi hayata geçirilen yeni sosyal yardım programları ve ilişik destekleri içeren “Tamam Kapanma Toplumsal Arkalama Programı” hayata geçirildi. Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda Içtimai Teavün ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan uyumlu sosyal müzaheret düz ve 2022 dar Kanun kapsamında aylık düz yaşlı ve sakat gerekseme sahibi hanelere 1000’er liralık nakdi müzaheret yapıldı.Salgın Sosyal Bindi Programı ikinci faz ödemeleri, 19 April 2020’üstelik başladı. İlk ödemeden yararlanan hanelerden değişik olan ve gerekseme sahipliği Sosyal Teavün ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere 1.000’er teklik nakdi yardım verilmesi planlandı. Safha 2 kapsamında 2 milyonu çok haneye ödeme yapıldı. Salgın Toplumsal Bindi Programı üçüncü faz ödemeleri kapsamında 20 April 2020 bakımından her iki fazdan yararlanamayan ve çıktı müstevli zımnında dönemsel ihtiyaç sahibi arkaç mevrut hanelerin başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Üçüncü faz kapsamında de gerekseme sahibi hanelere 1.000’er lira ifa yapıldı. Bu ödemelerden birlikte 2 milyonun üzerinde aşama faydalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan “Tığ Bize Yeteriz Türkiyem Milli El Birliği Hediye Kampanyası” kapsamında toplanan ve 2 bilyon lirayı aşan bağışlar, gerekseme sahibi hanelere ulaştırıldı. Reisicumhur Erdoğan aracılığıyla 26 Nisan’bile duyurulan, cümle kapanma sürecinin inatçı etkilerini azaltmak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde sohbet etmek amacıyla Birlik Kapanma Içtimai Yardım Programı hayata geçirildi. Halihazırda son aynı yıl zarfında SYD Vakıflarınca muhtaçlık değerlendirmesi yapılarak, hak sahipliği kararı sunulan hanelere yeniden müracaat alınmadan merkezi yardım ödemesi gerçekleştirildi.Böylece, koronavirüs dönemini kapsayan April 2020-Orak Ayı 2021 tarihlerinde meri safha 1, safha 2, safha 3, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve Eksiksiz Kapanma Içtimai Yardım Programı ile kestirmece 7 milyon tekil aileye 10 milyar 600 milyon liralık destek sağlandı. Salgın döneminde Reisicumhur Erdoğan’ın tensipleriyle 3294 sınırlanmış Yasa kapsamında hesaplı mukannen sosyal müzaheret programlarının tutarları yüzdelik 18 ila yüzdelik 50 beyninde mütebeddil oranlarda artırıldı. Bu kapsamda, 2020’üstelik Eşi Ölüm Etmiş Kadınlara Müteveccih Nakdi Yardım ile toplam 107 bin kişiye 341 milyon teklik sosyal arkalama yapıldı. Eksikli Er Ailelerine Yönelik Nakdi Arkalama kapsamında 75 bin haneye 125 milyon teklik, Muhtaç Asker Çocuklarına Nakdi Arkalama ile 5 bin 546 kişiye 2 milyon 800 bin teklik yardım ulaştırıldı. Garip ve Babasız Yardımı kapsamında toplam 50 bin kişiye 64 milyon teklik, Koşullu Afiyet, Hamilelik ve Lohusalık Yardımları ile 1 milyon 200 bin kişiye 476 milyon teklik bindi sağlandı. Meşrut Yetişek Yardımı kapsamında 2020’de bütün 2 milyon 600 bin öğrenciye 730 milyon teklik içtimai yardım ulaştırıldı. Maddi adına baskı durumda mütezayit vatandaşlara ivedilikle destek verilebilmesini bulmak amacıyla 81 ildeki 1003 SYD Vakfına her ay gönderilen asıl, 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkarıldı..
Share: