Sahte Twitter hesaplarını bulan algoritma geliştirildi

MEMLUK’üstelik doğru riyaset seçimleri, içtimai iletişim araçları devlerini dahi harekete geçirdi. Hele “troll” yerine tabir edilen düzme hesapların kriz ve kaos ortamı yaratmasını ve seçimi manipüle etmesini istemeyen platformlar, ÇAKER hükümetiyle andıran irtibat halinde. Almanya’bile kayran düz tıpkısı mehabet araştırma üniversitesinden Twitter‘ı sevindirecek tıpkısı bilgi geldi. Friedrich Schiller Üniversitesi’nden Sergei Monakhov ’un geliştirdiği harezmi yolu, Twitter ’daki benzeri kullanıcının soy mi yoksa yapmacıklı mi olduğunu 50 tweete bakarak tespit edebiliyor.
Geliştirilen harezmi yolu, düzme hesapların tweet’lerini kamuya mülk ergin kişilerinkinden tefrik etmek üzere, paylaşımlardaki tekrarlanan kelimeleri ve lafız çiftlerini kullanıyor. Araştırman, trollerin tweet’lerindeki fark edici kalıpları tespit etmek üzere Zalim trollerin paylaşımlarından oluşan tıpkı kütüphaneyi ve ABD ’li kurultay üyelerinin üs tweet ’lerini kullandı. Bunun sonucunda; trollerin paylaşımlarındaki kalıpların, tekrarlanan sözcüklerin ve söz çiftlerinin kurultay üyelerinin tweet ’lerine nazaran farklı kullanıldığı görüldü. Algoritmasını bu kalıplar üstünde deneyen araştırman, trollerin ve mahiyet kullanıcıların paylaşımları arasındaki farkı saptamak üzere sadece 50 tweet’in tam olduğunu belirleme etti. Ayrıca harezmi yolu, Donald Trump’ın paylaşımlarını de düzme hesaplardan fark etmeyi başardı. Ancak bu yöntemin geniş ölçekte uygulanabilmesi üzere biraz elan zamana gerekseme var.