Rüzgar enerjisinde 8 ayda sığa yüzdelik 180 arttı

Türkiye’de yılın sülale-ağustos döneminde devreye alınan rüzgar enerjisi kapasitesi, sabık yılın bir dönemine göre yüzde 180 artışla 1.181 megavata vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine bakarak, aile-ağustos döneminde 2 bin 360 megavat kapasitede lisanslı ruh istihsal tesisi devreye makbuz. Bu kapasitenin yüzdelik 50’sini 1.181 megavatla rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Hidroelektrik santralleri 453,6 megavatla bu dönemde faaliyete giren elektrik istihsal yatırımlarında yüzdelik 19,2 paya sahip oldu. bahis konusu dönemde 343 megavat lisanslı gün enerjisi kapasitesi devreye girdi ve eskimemiş yatırımların yüzdelik 14,5’ini oluşturdu. Gün enerjisinde lisanssız yeni yatırımların kapasitesi 425 megavat yerine hesaplandı. Bu kaynakları 335,8 megavatla (yüzdelik 14,2) biyokütle, atık ısı ve jeotermal yatırımları izlerken, devreye giren ısıl santralci kapasitesi ise 45,4 megavat (yüzde 1,9) oldu. Türkiye’de ev-ağustos döneminde devreye alınan bakir elektrik istihsal tesislerinin kapasitesi, geçen yılın aynı döneminde devreye giren elektrik üretim kapasitesine göre yüzdelik 31,4 çoğalma gösterdi. Bu dönemde kullanılmamış rüzgar enerjisi yatırımlarının kapasitesi yüzde 180 artma gösterirken, biyokütle, atık ısı ve jeotermal enerji yatırımları yüzdelik 805 arttı. Devir enerjisinde lisanslı ve lisanssız yatırımların kapasitesi ise güzeşte yılın ayrımsız dönemine göre yüzdelik 156 yükseldi. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Tutma Mekanizması’ndan (YEKDEM) fark etmek isteyen üretim tesislerinin 31 Meyan 2020’ye büyüklüğünde devreye duhul şartında sürenin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılması bu artışta enerjik oldu. Hidroelektrik yatırımları ise bahis konusu dönemde yüzde 64,5 düşüş gösterdi. Türkiye’nin ağustos sonu itibarıyla 98 bin 493 megavat olan elektrik müesses gücünde termik santrallerin payı yüzde 46,8 kendisine hesaplanırken, hidroelektrik santrallerin payı yüzde 31,9, rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,2, tarih enerjisinin payı yüzde 7,5, biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin payı yüzdelik 3,5 oldu. Bütün sığa ortamında yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise yüzde 53,1’e ulaştı. Türkiye mecmu yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sırada kayran alıyor. Türkiye’de gelecek 10 yılda 10’ar bin megavat rüzgar ve devir enerjisi kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor. Zaman ve rüzgar enerjisinde dünyada derhâl sakıt maliyetler ve gelişen uygulayım bilimi, bu kaynaklara yatırım yapılmasını kolaylaştırıyor.
Share: