Rüzgar enerjisi oturmuş gücümüz 10 bin megavatı aştı

Türkiye Ruh İletim AŞ’nin (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’nin rüzgar enerjisi müesses gücü 10 bin 10 megavata ulaşırken, bu alanda hayatiyet gösteren iştirak sayısı 3 bin 580’e, aracısız ve bilvasıta istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı. İklim değişikliğiyle uğraş ve cari açığın azaltılması amacıyla Türkiye’nin neşelilik üretim portföyünde cesim benzeri kayran tutan temiz erke kaynakları, bu kapasitenin 51 bin 900 megavatını oluşturdu. Bu sene karı-temmuz döneminde Türkiye’de üretilen 187 bilyon 300 milyon kilovatsaatlik elektriğin 16 bilyon 800 milyon kilovatsaati rüzgar enerjisinden elde edildi. Bu dönemde rüzgar enerjisinin hep cümbüş üretimi içindeki payı yüzdelik 9 yerine kayıtlara geçti. Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin hep elektrik oturmuş gücündeki payı yüzde 10’a ulaşırken, rüzgar enerjisi bütün yenilenebilir erke kurulu gücünün ise yüzde 19,3’ünü oluşturdu. Sonunda, Türkiye’nin rüzgar enerjisi oturmuş gücü 10 bin megavatı aşarken, bu alanda hayatiyet gösteren iştirak sayısı 3 bin 580’e, doğrudan ve bilvasıta istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı. Rüzgar enerjisinde devlet bazında yeryüzü faziletkâr kapasite kısaca 1.700 megavatla İzmir’de bulunurken, bunu 1.300 megavatla Balıkesir, tahminî 850 megavatla Çanakkale, 750 megavatla Manisa ve 420 megavatla İstanbul izledi. Hatay ve Kırklareli 415 ’asker megavat, Işıklı 400 megavat, Afyonkarahisar 325 megavat, Kayseri 272 megavat, Osmaniye 260 ve Konya 242 megavat, Muğla 220 megavat, Bursa 205 megavat ve Sazak yaklaşık 200 megavatla rüzgar enerjisi yerleşmiş gücü yeryüzü erdemli 15 şehir ortada kayran aldı, Toplamda 8 bin parçadan oluşan rüzgar türbinlerinin esas parçalarını cihannüma, angıç, elektrik üreteci, nasel iç aksamları, kule içi aksamları oluşturuyor. Bu parçaların büyük aynı kısmı Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’nin rüzgar enerjisi sanayisi, erke kaynakları içinde yüzde 65 ile yeryüzü fazla yerliliği sağlayan sektörlerden biri kendisine öne çıkıyor. Rüzgar türbinlerinin kapasiteleri, proje ve sahanın özelliklerine bakarak uymazlık gösteriyor. Alelhusus türbinlerin üretimi proje bazlı gerçekleştiriliyor. Piyasada yaklaşık 6 megavat kapasiteli türbinler bulunuyor. Bu kapasitede ayrımsız türbin, yaklaşık 6 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek miktarda hareketlilik üretebiliyor. Böyle tıpkı türbinin maliyeti ise 3 milyon euroyu buluyor. Türkiye ’deki 77 rüzgar ekipmanı üreticisi şeriklik, 6 kıtada 45 ülkeye dış satım gerçekleştiriyor.
Share: