Rusya’dan Batı’ya temerrüde düşürme suçlaması

Rusya’nın Ukrayna ile cidal halinde olmasından kaynaklanan yaptırımların, iktisadi hareketlerin kısıtlaması nedeni ile  Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ayrımsız açıklama yaptı. Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara erbap olduklarını belirterek, “Rusya ’nın döviz hesaplarının dondurulması, ecnebi ülkelerin Rusya ’yı bireşimli benzeri şekilde temerrüde düşürme girişimi adına değerlendirebilir.” diye suçlamada bulundu. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptığı bağlanmış açıklamada, Rusya ’nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi. Bunun, 2018 ’den sonra düzenlenen eurobond’larda aracısız gibi olduğuna işaret eden Silanov, “Rusya’nın amme borcu yükümlülüklerini hesabına getiremediğine ait izahat gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi adına deklare etmek üzere mukteza miktarda fona sahibiz.” ifadelerini kullandı. Mağribî ülkelerin, Rusya ’nın arsıulusal rezervlerine erişimini kısıtlanmasına de aksülamel gösteren Silanuov, “Rusya ’nın döviz hesaplarının dondurulması, ecnebi ülkelerin Rusya ’yı bireşimli aynı şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi. Silanov, evvel yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 bilyon dolar değerindeki arsıulusal rezervi kullanamadıklarını söylemişti.
Share: