Rüşvet ve ekonomi paketi TBMM’de akseptans edildi

TBMM Umumi Yerleşmiş ’nda Vergi ve Tutum Paketine ilgilendiren kanun teklifi AK Tümen, CHP, MHP ve İyi Öğür’nin oyları ile akseptans edildi. Buna göre, muhtarlara kesin minimal ecir tutarında karşılık verilecek. Teklifle birlikte faizsiz hane kabul etmek isterken mağdur olan binlerce kişiyle ilgilendiren aşama atıldı. Arıtma edilen şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki dalgalı sunulacak. Alacaklılar isterlerse faaliyetlerine cevaz verilen ayrıksı 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek. Antrparantez Idrak asıllar kanunundaki kaçakçılık suçuna hareketli pişmanlık hükmü getirilecek. Yabancılara ayrıklık kapsamında doğrulama edilen ev veya gelişim yerinin ayrımsız yıl içerisinde doğrudan çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilgili düzenlemede mübayenet yapılıyor. İmalat sanayine yönelik envestisman heveslendirme belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilgili inşaat işleri zımnında yüklenilen ve tenzilat marifetiyle telafi edilemeyen ekleme derece vergisinin istek edilmesi halinde belge sahibi mükellefe reddetme edilmesine imkan veren aranjman, ayrıklık uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, antrparantez husus kapsamına turizme yönelik envestisman isteklendirme belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri dahi alınmaktadır.Yapı Vasıta Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Kaynak taşınmazlarının satışına ait referans süresinin uzatılması ve evvelce ödemelerde tenzilat yapılması öngörülüyor. Kaynak taşınmazlarının direkt satışına yönelik aranjman yapılıyor. Dirimsel Vergisi Kanununda mübayenet yapılarak reklam yasağı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeyle devam eden gelir vergisi mükellefleri harcamalarının algı matrahından harcama namına akseptans edilmeyecek. Hususi sağlık kuruluşu ile ittifak düzenleyerek hekimlik faaliyetini tay tay arabası hekimlerin kazançlarının başıboş meslek ateşçi yerine vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Kazanç dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, damga veya onay kullanılmasına ilgili mezuniyet veriliyor. Gezi acentalarının birliğe ödeyecekleri almanak aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına izin veriyor. Maharet batkı durumunun giderilmesi amacıyla ustalık batkı durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan ‘resülmal bütünleme fonlarının’ çalım kazancına eklenmemesi öngörülüyor. Para sektöründe faaliyette bulunan bazen kurumlar amacıyla kurumlar vergisi oranının kalımlı olarak yüzde 25’e çıkarılıyor.Üzerinde yerleşme yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Kaynak yerine tescil edilen yurt, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ilgili hükümlerle karşılaştırma edilerek adalet sahiplerine doğrudan satılacak. Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ilgili sözleşmeleri hareketlilik izni sunulan tasarruf finansman şirketlerine devredilecek. Nakil marifetiyle eğitime ulaşım kapsamındaki bakım alımlarında ek karşılık farkı getirilecek. Tasarruf finansman sözleşmesini, devralan şirkette bitmeme yol açmak talip müşterinin artırım tutarı, devralan şirketin talebi üstüne tasfiye masası vasıtasıyla devralan şirkete mutabakat tarihinden itibaren benzeri ay içre nakden ve defaten ödenecek. .
Share: