Rustik destekler kapsamında yatırımların tamamlanma tarihi uzatıldı

Kırsal destekler kapsamında yatırımların tamamlanma tarihi, üreticilere basit sunmak amacıyla yeniden değerlendirildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dair konuşu yatırımların desteklenmesi için 2020/4 ve 2020/5 çevrilmiş tebliğlerle, tebliğlere eklenen eğreti maddelere göre, 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziksel olarak son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Bu devir itibarıyla fiziki kendisine tamamlanamayan projelerin temenni edilmesi ve uygun görülmesi halinde, yatırımcıların kişi kaynakları ile 60 günü aşmamak üzere verilecek müddet süresince fiziki yerine tamamlanması öngörülüyor. Arızi maddelere göre ayrıca, 1 Temmuz 2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri bitmiş fakat kanuncu izinleri alınamamış yatırımlar üzere ise yatırımcının başvurması halinde yasalı izinleri alabilmesi için yatırımcıya 60 haset aşmamak için müddet verilecek. Tebliğle yapılan düzenlemeye bakarak, kırsal kalkınma destekleri kapsamında yardım başvurusunun reddedilmesi gerekçeleri ortada düzlük kayran “kapasite artırımı, uygulayım bilimi yenileme veya asrileşme amacıyla teberru başvurusunda” merdiven, polat sarpın ve soğuk çekicilik depolarında yenilenebilir enerji üretim tesislerine muafiyet getiren ölçüt, vakit kaybetmeden polat siloları kapsayacak şekilde daraltıldı.
Share: