Ruh üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 3,7 arttı

Erke Piyasası Aranjman Kurumu’nun (EPDK) kasım ayına ilgili “Neşelilik Piyasası Departman Raporu”na bakarak, lisanslı cıvıltı üretiminin yüzde 33,7’si doğalgaz santralleri, yüzde 21,1’i ithal kömür santralleri, yüzdelik 15,1’i linyit santralleri, yüzde 12’si hidroelektrik santralleri ve yüzdelik 10’u rüzgar santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, gündüz ve fuel-oil izledi. Faturalanan ruh tüketim miktarı ise ayrımsız dönemde yüzdelik 9,4 artarak 21 milyon 216 bin 376 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzdelik 46,1’i sanayi, yüzde 23,6’sı tecimevi ve yüzdelik 22,3’ü mesken aboneleri yoluyla gerçekleştirildi. Zirai sulamanın payı yüzde 5,6, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti. Elektrikte abone sayısı Teşrinisani 2021’de bir geçmiş yılın bir ayına göre yüzdelik 2,7 artarak 47 milyon 189 bin 111’e ulaştı. Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzdelik 7,1, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzdelik 3,6, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, ev tüketicilerinin sayısında yüzdelik 2,6 ve tenvir tüketicilerinin sayısında yüzde 0,5 artma görüldü. Türkiye’nin lisanslı cümbüş oturmuş gücü ise bu dönemde yüzde 4,3 artarak 91 bin 898 megavat oldu. Yerleşmiş güçlükle yüzdelik 27,7’si doğalgaz çevrim santralleri, yüzdelik 25,3’ü barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,3’ü rüzgar santralleri, yüzde 11’i linyit santrallerinden, kalan seksiyon ise değişik enerji kaynaklarından cümbüş üreten tesislerden oluştu.
Share: