Resmi ihtiraz varlıkları, mayısta yüzdelik 4,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Format Bankası (TCMB) tarafından, Tarz Bankası ile T.C. Kaynak ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak oluşturulan mayıs ayı arsıulusal rezervler ve döviz likiditesi açıklandı. Bu dönemde alt kalemler bakımından, döviz varlıkları benzeri önceki aya bakarak yüzdelik 2,3 artarak 46 bilyon 500 milyon dolar, değerli cinsinden rezerv varlıkları ise yüzdelik 7,4 artarak 43 bilyon 900 milyon dolar namına kayıtlara geçti. Vadesine 1 sene yahut daha birkaç kalık Merkezi Dalavere ve Model Bankası ’nın başlangıçta sınırlı döviz çıkışları (döviz kredileri, söylenegelmiş kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) benzeri esbak aya göre yüzdelik 13,6 azalarak 23 bilyon 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın kısaca 18 milyar doları resülmal, 5 bilyon 400 milyon dolar faizden oluştu. Ayrıca, Eşkâl Bankası ’nın yurt içi ve az dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal müştak işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve zer yükümlülükleri kısaca 60 milyar 100 milyon dolar olup, söz konusu tutarın 27 milyar 200 milyon dolar ayrımsız kamer vadeli oldu. Şarta kapalı döviz çıkışları, 1 sene zarfında ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile gayrı yükümlülüklerden (döviz ve değerli cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. bahis konusu yükümlülükler aynı esbak aya bakarak yüzde 0,6 artarak 46 bilyon dolar yerine gerçekleşti.
Share: