Resmi ihtiraz varlıkları, haziranda arttı

Türkiye Cumhuriyet Eşkal Bankası (TCMB), haziran ayına ilgilendiren arsıulusal rezervler ve döviz likiditesi verisini açıkladı. Resmi Ihtiraz Varlıkları, benzeri esbak aya göre yüzdelik 6,1 artarak 97 milyar 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde madun kalemler bakımından, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 55 milyar 600 milyon dolar, değerli cinsinden çekince varlıkları ise yüzde 7,8 azalarak 40 bilyon 500 milyon dolar yerine kayıtlara geçti. Açıklanan verilere bakarak vadesine 1 yıl veya henüz bir iki kalmış Merkezi Hile ve Biçim Bankası ’nın önceden sınırlı döviz çıkışları yani döviz kredileri, söylenegelmiş kıymetler ve yatırım işlemlerinden doğan yükümlülükleri, tıpkı önceki taban göre yüzde 3 azalarak 22 milyar 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleşen bu tutarın kestirmece 17 milyar 100 milyon dolar anapara, 5 bilyon 600 milyon dolar faizden oluştu. Ayrıca, Forma Bankası ’nın daraç içi ve sıkıntılı dışı beledi bankalarla yapmış olduğu mali müştak işlemlerinden kaynaklanan kesin döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 65 bilyon 100 milyon dolar olup, bahis konusu tutarın 23 milyar 700 milyon dolar ayrımsız ay vadeli adına gerçekleşti. Bildirilen şarta vabeste döviz çıkışları ise, 1 yıl içre ödenecek Hazine garantili dış düyun ile gayrı yükümlülüklerden yani döviz ve kızıl cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşuyor. Burası göre, söz konusu yükümlülükler aynı esbak taban göre yüzdelik 2,1 azalarak 45 bilyon dolar oldu.
Share: