Reklamdan ekonomiye 340 bilyon lira katkı sağlandı

Reklamlar hayatımızın ortamında ve ekonominin merkezinde düz alıyor. Verilen reklamlara ayrılan bütçelerin dışında çalışanları ve teknik üretimi ile dahi kocaman benzeri kesim yerine ortaya çıkıyor. 2020 yılında reklam ve medya yatırımlarının ekonomiye toplanmış katkısı yüzde 6,73 ile 340 milyar liralık oldu. Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Duraksız Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), eliyle kurulan Sayısal Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP), Türkiye ’de ilk defa yapılan “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırması sonuçlarını açıkladı. Rapor, Türkiye ’deki teknolojik yeniliklerle aceleten gelişen reklam sektörünün ekonomiye etkisi konkre değerlerle ortaya konuldu. Rapora bakarak; 2020 yılında ülkemizde toplam 17 milyar 469 milyon teklik adına gerçekleşen reklam ve iletişim araçları yatırımında, herhangi bir 1 teklik reklam ve iletişim araçları yatırımı, milli gelire 19,4 teklik idraksiz dönem sağlayarak değer oluşturdu. Reklam ve iletişim araçları yatırımları 2020 ’de ekonomiye (GSYH) direkt ve dolaylı yerine yüzdelik 6,73 ile 340 milyar teklik yardım sağlamış oldu. Reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında, 2014 yılından bu yana bu alanda hamle sayısı yüzdelik 2,26 artarken, aylık ve ücretler toplamı ise yüzde 11,57 ’lik yıllık mürekkep tahaccüm gösterdi.
Share: