Rekabet Kurumu’ndan Trendyol üzerine tedarik kararı

Rakiplik Oturmuş, DSM Takım Müşavirlik İletişim ve Bey Ticaret A.Ş (Trendyol) üzerine pazaryerinde as fail satıcılar beyninde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle arızi tedbir kararı aldı. Rakiplik Kurumunun internet sitesinde yer düz duyuruya bakarak, Trendyol hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilişik maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yöre araştırı yapılmasına karar verildi. Yöre araştırma sürecinde algoritmalar ve enformatik sistemlerinde düzlük düzlük veriler üzerinde yapılan durumunda tetkik sonucunda, Trendyol’un, hem 3’üncü canip satıcıların satışlarına vasıtalık ettiği hem üstelik TrendyolMilla, TrendyolMan ve TrendyolKids kadar özlük markalarının satıcısı olduğu ayrımsız ortam üzerinde, özlük ürünlerine nahak kazanım sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına engelleme ettiği, zat markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, gene algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde mir eden satıcılar beyninde ayrımcılık yaptığı tespit edildi. Bu deliller ile birlikte, haddinden fazla kategorili pazaryeri platformları pazarında Trendyol’un, sonuç yıllarda, ilkin moda koyulmak için, kamu kategorilerde kebir pazar payı elde ettiği dikkate alındığında bahis konusu uygulamaların nihai karara kadar pahal ve telafi olunamayacak zararlar vazıhamil ihtimalini taşıdığından arızi tedbir alınmasına değişmeyen verildi. Bu kapsamda, Trendyol’un, harezmi yolu ve kodlama vasıtasıyla yapılan müdahaleler de karışma, kişi ürünlerini kayırmaya, satıcılar ortada ayrımcılık yapmaya ve pazaryeri faaliyetlerinden elde ettiği verileri zat markaları lehine paylaşımına ve kullanımına yönelik cemi davranışlardan kaçınması ve bu kararların denetlenebilirliğini teminen zaruri herhangi bir nev maharet, yönetsel ve organizasyonel tedbirleri alması gerektiğine karar verildi.
Share: