Proje bazlı teşvikte asgari yatırım tutarı artırıldı

“Yatırımlara Proje Bazlı Fehamet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Fark Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Kararı” Resmi Gazete’üstelik yayınlandı. Buna göre, projelerin karar kapsamında değerlendirmeye bağımlı tutulabilmesi amacıyla minimal sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. Isteklendirme belgelerinin iptal edilmesi yahut kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara bedava ödenen kalifiye personel, enerji ve armağan destekleri tutarlarının beher ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ait mevzuattaki gecikme zammı oranları uygulanarak hesaplanan kanuni faiziyle yatırımcıdan kavrayışsız alınmasına ilgilendiren üstelik düzenlemeye gidildi. Buna ilgili hükümranlık 26 Kasım 2016’dan flört etmek üzere yürürlüğe girdi. Sabit envestisman tutarının artırılmasına ilişkin düzenleme ise 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.