Proje bazlı teşvikte asgari çakılı envestisman tutarı yükseltildi

Yatırımlar devletçe desteklenmeye bitmeme edilirken, bindi miktarlarında dahi artırıma gidildi. Projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için minimum çakılı yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 bilyon liraya çıkarıldı. “Yatırımlara Proje Bazlı Oran Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Başkalık Yapılmasına Dayalı Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayınlanarak, proje bazlı ululuk yardımı sağlanacak yatırımlarda, minimum sabit yatırım tutarı 1 bilyon liraya yükseltildi. Isteklendirme belgelerinin bozma edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara bedava ödenen nitelikli personel, erke ve mevhibe destekleri tutarlarının beher ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilişkin mevzuattaki rötar zammı oranları uygulanarak hesaplanan kanuni faiziyle yatırımcıdan izansız alınmasına ilgilendiren bile düzenlemeye gidildi. Buna ilgili hüküm, 26 Teşrinisani 2016’dan etkin olmak üzere yürürlüğe girdi. Çakılı yatırım tutarının artırılmasına ilgilendiren aranjman ise 1 Orak Ayı bakımından yürürlüğe girecek.
Share: