Paris Anlaşması ile alay malay Türkiye kullanılmamış benzeri döneme girecek

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, esbak Mürekkep Uluslar (BM) Salonu’nda yaptığı konuşmada, “Paris İklim Anlaşması’nı, müspet adımlara akla yatkın şekilde ve ulusal ulama beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı. Bu izah, ABD’nin abuhava finansmanı taahhüdünü iki katına tart ve Çin’in başka ülkelerde kömür santrali yatırımlarını durdurma kararıyla gelişigüzel BM Genel Kurulu’nda iklim değişikliğiyle uğraş kapsamındaki üç mefret başlıktan biri oldu. Paris Anlaşması, global kıvılcım artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle Meyan 2015’te Birleşmiş Uluslar İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Ortalık Konferansı’nda akseptans edilmişti. Türkiye’nin 22 Nisan 2016’de 175 ülkeyle gelişigüzel imzaladığı konvansiyon, 4 Teşrinisani 2016’üstelik yürürlüğe girdi. Halihazırda BMİDÇS’e taraf 197 ülkenin imzası mevcut anlaşma, Eritre, Irak, İran, Libya, Yemen ve Türkiye kalkmak üzere 6 ülkenin meclisinde onaylanmamıştı. Türkiye, BMİDÇS’in ümranlı ülkeler kategorisini oluşturan Katma-1 listesinden çıkarılmayı ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinde saha almayı kâm ettiği amacıyla bugüne kadar anlaşmayı onaylamamıştı.Türkiye, 2015’te BM Sekretaryası’na sunduğu ulusal ulama beyanı çerçevesinde emisyon artışını 2030 bakımından yüzdelik 21 tenkis taahhüdünde bulundu. Meclis’te anlaşmanın onaylanmasının ardından değişmeyen, BM Sekretaryasına iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak. Anlaşmanın ati kamer onaylanmasıyla Türkiye üzere abuhava değişikliğiyle mücadelede bakir benzeri diyalog kapısının açılacağını belirten uzmanlara bakarak, bu konuda net garaz ve politikaların belirleneceği yıpranmamış bire bir döneme giriliyor. Sürdürülebilir Iktisat ve Mal Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Gıpta, Meclis’te ilgili komisyonun bu alanda tıpkısı yıldır çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Türkiye’nin anlaşmayı onaylaması ve arsıulusal iklim müzakerelerinde bunaltıcı tıpkı canip yerine kayran almasını arzu ediyorduk. Bu bizim için önce kadem, çok mefret ve olumlu tıpkısı etap.” dedi. Gıpta, Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında sunduğu hedefleri güncellemesi gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu: “Mail zamanda olmasa da önümüzdeki tıpkı sene içinde yıpranmamış bire bir ulusal yardım beyanı ortaya çıkacaktır. Türkiye da Paris Anlaşması’nın bilimsel hedefi doğrultusunda akım edecekse 2050 itibarıyla kesin muvaffakiyetsiz emisyona ulaşmayı hedeflemeli.Anlaşmanın onaylanmasının açtığı bu diyalog kapısının iklim değişikliğiyle savaşım hedeflerini yükseltmek ve bu yöndeki politikaların tasarımında kuma aklın geliştirilmesi üzere kullanılabileceği bire bir döneme giriyoruz.” Avrupa İklim Eylem Zehir Türkiye Siyasa Koordinatörü Hırslı Katısöz de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının Türkiye üzere “Katma-1” tartışmasının bittiği anlamına gelebileceğini ifade ederek, “Bu de müspet benzeri evolüsyon. Türkiye, dönüşüm için ihtiyacı olan fona Munzam-1’den çıkarak değil, siyaset düzeyinde aynı transformasyon kararı alarak ulaşabilir. Finansa erişim istiyorsak, küresel finansın yönlendiği karbonsuz tıpkısı kalkınma patikasına girmemiz gerekiyor.” dedi. Ülkelerin anlaşma kapsamında çıkarma azaltım zorunluluğu olmadığını dile getiren Katısöz, şöyle devam etti: “Türkiye hangi devir ve hangi kadar limonluk gazı azaltım taahhüdünde bulunacağına ulusal ulama beyanı çerçevesinde karar verebilir. Paris Anlaşması’nın tıpkısı müeyyide aplikasyon evet de galiba tıpkı çıkarma azaltım seviyesini mecburi destekleme kabil ayrımsız mekanizması yok. Ancak küresel alev artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini tutturmak amacıyla emisyonların azaltılması gerekiyor.Türkiye birlikte Paris Anlaşması’na canip namına global iklim hareketinin tıpkı parçası olacağını, nedeniyle emisyon azaltımı çabalarına kuma olacağını duyurmuş oldu.”
Katısöz, Türkiye’nin bu çerçevede 2030’a büyüklüğünde önemli adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye, kullanılmamış kömür yatırımlarını durduracağını duyurmalı. Bulunan kömür santrallerini yama tarihini belirlemeli ve gayrı müstehase yakıtlardan çıkış belgesi planlarına tıpkısı an önce başlamalı.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin global camekân gazı emisyonlarının yüzdelik 1’inden mesul olduğunu fakat dirilik başı tarh salımının her an arttığını tamlayan Katısöz, şunları kaydetti: “Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylayarak realist bir hedefle etki alması, abuhava değişikliğini tevkif çabalarına mehabetli tıpkısı katkıda bulunacak. Dünyada abuhava krizini bir tane başına durdurabilecek tıpkısı mutluluk yok, bu yüzden herkesin sorumluluğu oranında çözüme katkıda bulunması gerekiyor.Türkiye, iddialı ayrımsız iklim eylemiyle milli gelirini yüzde 7 artırabilir. Karbona dair aynı ekonomiye bakarak henüz aşkın istihdam yaratabilir, sanayideki ayar zincirini büyütebilir.”.