Pahalılık kira artışlarına yüzdelik 15,78 artış namına yansıyacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tüketici Değer Endeksi  (TÜFE) bilgisini açıkladı. TÜFE’de 2021 yılı Ağustos ayında tıpkı eski aya göre yüzde 1,12, bir esbak yılın açıklık ayına göre yüzdelik 11,65, tıpkı geçmiş yılın bire bir ayına bakarak yüzde 19,25 ve 12 mahiye ortalamalara göre yüzde 15,78 artma gerçekleşti. Kanuni kira artış oranı, icar sözleşmesinin dolduğu tarihi izleme eden ayın açıklayan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Açıklanan bu verilerde 12 maaş ortalamalara bakarak mütemmim fiyatlarında yüzdelik 15,78 çoğalma baz alınıyor. Buna göre, mülk sahipleri kiracısına yasal olarak sunma çok yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek. Açıklanan bu orana göre 1.000 teklik kira ödeyen biri genişlik aşkın 157,8 liralık zamla 1.157,8 teklik kira ödeyecekler. 1.500 teklik kira ödeyen biri bildirme fazla 236,70 lira zamla 1.736,7 teklik kira ödeyecek 2.000 lira icar ödeyen biri bildirme çok 315,6 liralık zamla 2.315,6 lira icar ödeyecek 2.500 lira icar ödeyen biri genişlik çok 394.50 teklik zamla birlikte 2.894,5 teklik icar ödeyecek.
Share: