Oynak dolma taşımada SMS devri başlıyor

Türkiye’de operatörler arasındaki numara taşıma sayısı seçkin geçen kamer elan de aşkın artıyor. Vukuf Teknolojileri ve İletişim Kurumu marifetiyle hazırlanan “Dalavere Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Talimatname”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bakarak, ateş parçası numara nakil işlemlerinde, nakil talebinin alındığı bilgisi, kamera işletmeci marifetiyle gücük mesajla, taşınması murat edilen numaraya bildirilecek. “Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik” layıkıyla, kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar amacıyla ise donör işletmeciye orostopolluk taşınabilirliği sistemi üzerinden sadece muamele belgesi iletilecek. Nakil talebinin alındığı bilgisinin, almaç işletmeci yoluyla gücük mesajla, taşınması kâm edilen numaraya iletilmesine ilişkin egemenlik benzeri ay uygulanmayacak.