OVP, eşit istikrarını besin politikaları ile sağlayacak

Ilımlı Vadeli Program’ının (OVP) amaçlarından birisi dahi gıdada karşılık istikrarını tedarik etmek. Değer istikrarını hatırlamak için özellikle gıda fiyatlarına yönelik “Erken Uyarı Sistemi”, tarım arazilerinin korunması, ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması kesilmek amacıyla mütenevvi tedbirler yekdiğeri ardına hayata geçirilecek. Resmi Gazete’bile yayınlanan 2022-2024 yıllarına ait OVP’ye bakarak, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi hedefiyle aynı seri yöntem ve tedarik uygulanacak. Bu kapsamda, Kıymet İstikrarı Komitesi, bildirme cepheli ve yapısal dava alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracak. Piyasada zinde eşit oluşumuna yardım hatırlamak için özellikle azık fiyatlarına müteveccih “Erken Uyartı Sistemi” tevessül etmek amacıyla balaban vukuf ve haber çözümleme sistemleri oluşturularak, bunlar çalışkan şekilde kullanılacak. Gıda arz güvenliğini sağlayarak değer istikrarını korumak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek, ekilebilir ve sulanabilir alanların büyütülmesi üzere yatırımlar artırılarak sürdürülecek, çocuk, matbua, yemleme, çare ve motorin kabil girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü yumuşatıcı, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayan programlar uygulamaya konulacak. Gıda ürünlerinin tarladan sofraya itici zincir sistemiyle güvenli biçimde, sunu beş altı fireyle ve doğru fiyatlarla ulaşmasını uydurmak amacıyla totaliter ayrımsız yaklaşımla çözme ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak, dağıtımın kayıtlı ve yer az geri hizmet maliyetli olmasına müteveccih düzenlemeler hayata geçirilecek. Tarımsal üretim planlamasına yardım sağlanması, üretimde öngörülebilirliğin artırılması, eşit dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü derece fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü hazırlık edebilmesi için tarım-endüstri entegrasyonunu sağlamaya müteveccih kontratlı ekincilik mekanizmaları geliştirilecek.
Share: