OVP ’dahi finansal istikrarın desteklenmesi saha aldı

Ilımlı Vadeli Program’ına (OVP) göre finansal istikrarın desteklenmesi üzere tasarruf tedbirlerinin yanı sıra soy dağılımında aktiflik sağlanacak, sermaye piyasaları geliştirilerek finansmana ulaşım kolaylaştırılacak ve mali okuryazarlık yaygınlaştırılacak. Mali sektörün vasıtalık faaliyetinin erdemli ilişik zer ve ihracata katkı sunan sektörleri desteklemesi sağlanarak aut finansmana bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkların en örgen indirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, teknolojik imkan ve vesait, nitelikli kayırıcı kaynağıyla birleştirilerek mali sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine akıllıca “denetleyici teknolojiler” odaklı eskimemiş teftiş uygulama ve metodolojileri hayata geçirilecek. Vezneci ve vezneci dışı mali sektörün uluslararası düzenlemelere uzlaşma sağlaması ve bu kapsamda ülke tercihlerine makul tedbir yapılabilmesi amacıyla zaruri mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecek. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ahenk kapsamında, yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi üzere izleme tevlit, kurumsal aranjman, riziko yönetimi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında rehberler hazırlanacak. Ortaklık para sektöründeki sürdürülebilirlik ve içtimai mal faaliyetlerinin mühim planlaması ve uygulaması sağlanacak. Mutluluk ortamında mali alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve mal sektöründe dünyada dijitalleşmede avangart ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ait mevzuatın güncellenmesine devam edilecek. Türkiye’deki mal ekosistemine destek hizmeti veren ciddi mali uygulayım bilimi firmalarının denetleme kapsamına alınarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin arz uzuv indirilmesi, yerli ve milli ürünlerle hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Ödemeler alanında elektrik gösteren fintek kuruluşlarının Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki vukuf tabanlarına erişimi sağlanacak. İstanbul Mal Merkezi’nin fintek alanında küresel kalıp olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında düzenleyici deneyim alanı kurulacak. Fintek girişimlerinin desteklenmesi üzere İstanbul Para Merkezinde Mal ve Teknoloji Üssü kurulacak.