Ormanlık alanlarda amme menfaati varsa bazen tesislere müsaade verilecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) eliyle hazırlanan “Orman Kanununun 18’inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Talimatname”, Resmi Gazete’birlikte yayınlandı. Döküntü orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin işlenmiş ya dahi nısıf işlenmiş kendisine işlenmesi üzere yapılış kurulmasına izin verilmesiyle ilgilendiren beyanat yürürlüğe girdi. Buna göre, orman aziz alanlarda kamu yararı ve fakirlik bulunması halinde hayvani ve nebati gıdaların depolandığı vadi şeş depolama tesisleri izinleri verilebilecek. Perişan orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik nebat yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin meful ya dahi yarı mamul kendisine işlenmesi üzere organizasyon kurulmasına izni çıkabilecek. Yalan ve tıbbi hoş kokulu nebat yetiştiriciliği izinlerinde 1 hektardan, orman bitkisi fidanlığı kurulması izinlerinde 3 hektardan banal alanlar izne laf edilemeyecek. Kayran büyüklüğü ile ilgilendiren art tahril OGM tarafından belirlenecek. Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığına, kültür ve turizm koruma ve aksiyon bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar, tabii, tarihi ve kazı bilimsel sit alanlarında izin verilemeyecek. Aynı şümul giren sair alanlar ise şu şekilde sıralandı: “Hususi mekân koruma bölgesi adına car edilen yerler, melez hayatı geliştirme sahaları, Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlar, mübarek orman niteliğindeki makilikler, Ekincilik ve Orman Bakanlığınca tescil ve zar edilen örnek avlaklar, maden ruhsatı kapsamında muvafakat verilmiş yahut izne konu edilmiş alanlar, OGM görevleri kapsamında projesi sıralama edilip programa alınmış alanlar, bahir kıyı kavşak çizgisinden itibaren karaca yönünde yatay olarak 2 bin metrelik meydanlık ortamında kâin yerler ile elbette göl lep gaga çizgisinden itibaren kara yönünde yatay namına 500 metrelik ara içre mevcut yerler.”
Ekincilik ve Orman Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan “Orman Kanununun 17’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Için Talimatname” birlikte Resmi Gazete’da yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, orman sevgili alanlarda amme menfaati ve fakirlik bulunması halinde nitrojen, argon ve oksijen gazlarının kullanıldığı hava ayrıştırma tesislerine cevaz verilebilecek.
Share: