Orman yangınlarından etkilenen arıcılar destek bekliyor

Arıcılıkla uğraşanların etkilendiği orman yangınlarının zararlarını budamak üzere Türkiye Temiz Yetiştiricileri Minval Birliği devreye girdi. Angajman Genel Başkanı Nur Atmaca, ülkenin hele Akdeniz kesimini etkileyen orman yangınları dolayısıyla arıcılık sektörünün engel gördüğünü belirtti. Mecnunca, Edirne, Çanakkale, İzmir, Işıklı ve Antalya’daki çam balı istihsal alanlarında kapasitenin üstünde yerleşime cevaz edilmesi çağrısında bulundu. Çam balının yılın son bal üretimi olduğunu anlatım eden Delimsirek, bu dönemde arıcıların balaban ayrımsız kısmının Anadolu’da bal üretimi yapamadığına dikkati çekti. Bu yıl ödemesi mevrut Tarım Cesaret Kooperatifleri ve Ekincilik Bankası’na olan borçların, mutluluk genelini kapsar şekilde ertelenmesi yahut affedilmesini öneren Atmaca, bu yıla muhtemelen olmak üzere arzulu arıcılara güz dönemine girilmeden pres dirim desteği verilmesini istedi. Mecnunca, özge taleplerini ise şöyle sıraladı: “Çam koşnilinin zararlı böcek kategorisinden çıkartılması; saha çalışmaları ile Basra böceğinin adapte olabileceği bölgelerin belirlenmesi ve buradaki Pinus spp. ağaçlarına böceğin transplantasyonunun yapılması; yanan Basralı sahaların adına bu yıla has kendisine Milli Taşınmazlar arazilerinin bal üretimine açılması ve Kuşadası Milli Parkı’nın bu yıla özel çam balı üretimi için kullandırılması; Ekincilik Emniyet Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği ve Türk Şeker Hastalığı Tarım EKMEK, devletimize sadık kurumlardır. Bu kurumlarımızın, çabucak birlikler marifetiyle aracısız arıcıdan analizleme ön şart oluşmak kaydıyla bal alımı yapması ve piyasanın ululuk eliyle regüle edilmesi.”
Share: