Orak Ayı gerçeklik konvansiyon cesaret endeksi 1,8 nokta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayı sadık ittifak cüret endeksi bire bir esbak ayak tabanı bakarak 1,8 puan artarak 114,8 seviyesinde açıklandı. 2021 yılı Orak Ayı ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde elektrik gösteren 1.698 gelişim yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, umumi gidiş, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, serencam üç aydaki toplanmış sipariş miktarı, ati üç aydaki bütün istihdam, sabit resülmal envestisman harcaması ve kâin toplam sipariş miktarına ait değerlendirmeler endeksi artım yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve kâin işlenmiş dünyalık stokuna ilgili değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış sadık inikat güven endeksi (RKGE-MA) tıpkısı geçmiş taban göre 2,3 fakül artarak 112,1 seviyesine geldi. Akıbet üç aya müteveccih değerlendirmelerde, istihsal hacmi, çöz etraf sipariş miktarı ve dış satım sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin benzeri esbak aya göre güçlendiği gözlendi. Ati üç aydaki as fiyatına ait artış taraflı beklentilerin ise güçlenirken, gelecek on iki aylık devir sonu bakımından almanak ÜFE beklentisi bir geçmiş ayak tabanı göre 1,4 fakül artarak yüzdelik 23,2 seviyesine bundan sonra. bahis konusu soruşturma döneminde, ankete katılan işyerlerinin yüzdelik 52,3‘ü üretimlerini kısıtlayan amil bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,2‘si istek yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan sunma heybetli amil olduğunu, onu sırasıyla hammadde-takım yetersizliği, finansal imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve özge faktörlerin izlediğini belirtti.
Share: