Orak Ayı ayındaki yer yüksek temel getiri araçları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından orak ayı ayı finansal envestisman araçlarının doğruluk faiz oranları açıklandı. Yer erdemli mahiye hakiki repo, bitiren eşit endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzdelik 0,11 oranında DİBS’de gerçekleşti. Fakat, tıpkısı dönemde mahdut içi müstahsil fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından yatırım faizi (brüt) yüzde1,16, Amerikan doları yüzde 2,43, külte zer yüzde 4,17, euro yüzde 4,17 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,75 oranlarında yatırımcısına zayi yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,52, Amerikan doları yüzdelik 1,80, külçe değerli yüzdelik 3,55, Euro yüzdelik 3,55 ve BIST 100 endeksi yüzdelik 5,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Finansal yatırım araçları almanak namına değerlendirildiğinde euro; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34 oranında yatırımcısına arz yüksek gerçeklik getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzdelik 10,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Almanak değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; envestisman araçlarından Amerikalı doları yüzdelik 13,36, külte değerli yüzdelik 14,86, BIST 100 endeksi yüzdelik 19,36, yatırım faizi (brüt) yüzde 25,53 ve DİBS yüzde 29,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzdelik 5,56 ve külte altın yüzdelik 3,72 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzdelik 1,76, tevdiat faizi (brüt) yüzde 9,27 ve DİBS yüzdelik 14,67 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.