Ölçüm teşekkürname bekleyenler özen: 5 çağ süreksizlik fail…

Pandemi koşullarında meslek sıralarına dönen öğrenciler, bugünlerde dört gözle 15 tatili bekliyor… 2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesine bodur bir süre kaldığında okullarda serencam sınavlar ve takat sınırı notları verilmeye başlandı. İlkokul ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler 24 Aralık’ta sömestr tatiline girecek. Mavera yandan öğrenciler ve aileleri zaman karnelerini merakla bekliyor. Ölçüm ve teşekkürname belgesi almaya türe kazananlar, başarılarını taçlandırmak için sabırsızlanıyor. Bir Numara dönemin sonuna yaklaşırken öğrenciler hangi şartlarda damıtma teşekkürname ve onur belgesi alacağını düşkünlük ediyor. MEB Lise Kurumları Yönetmeliğine bakarak damıtma,teşekkürname kabul etme şartları 2018 yılındaki yönetmelikle değiştirilmişti. Evet ölçüm ve teşekkür belgesi ahiz şartları nedir? 5 dolaşma devamsızlık özne doküman alamıyor mu? İşte MEB’in şartları… Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı Lise Kurumları Yönetmeliğinde Fark Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, “1 çevrilmiş Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Karşı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kanuncu dayanak noktası kapsamına makbuz. Talimatname değişikliğiyle devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması üzere özürsüz devamsızlık süresi ilkokul günü geçmeyen öğrenciler için aranjman yapıldı. Buna bakarak okul öğrenci hediye ve disiplin oturmuş, derslerdeki himmet ve başarılarıyla kazanım gösteren, özürsüz süreksizlik süresi 5 günü geçmeyen, cümle derslerden kalburüstü olan, dönme puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’ten aşağı sıfır ve çizi puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84.99 arasındakileri teşekkürname belgesi, 85.00 ve elan fevk olanları ölçüm belgesi, ölçülü tahsil süresince yer az üç tedrisat yılının hep döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 haset, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları kayıtlı kendisine velilerine bildirilecek. Ancak darülfünun hastaneleri, eğitim ve araştırı hastaneleri yahut bütün teşekküllü hastanelerde taharri mukayyet daim tedaviyi ya dahi uzuv naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, parçalanmamış zamanlı kaynaştırma aracılığıyla eğitimlerine devam eden hususi eğitim bilimi ihtiyacı olan öğrenciler ve özel yetişek çığır liselerine mukayyet olan öğrenciler, sosyal bakım, güvenlik ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda himaye ve bakım altına alınanlar ile mevkuf öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 haset geçmemek kaydıyla bütün süreksizlik süresi 60, eksiksiz zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme tarafından eğitimlerine bitmeme fail hususi yetişek ihtiyacı olan öğrenciler ve hususi eğitim bilimi iz liselerine mukayyet olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 haset geçmemek kaydıyla hep süreksizlik süresi 70 gün olarak uygulanacak.
Share: