Ölçülü Vadeli Izlence istihdam hedefini ortaya koydu

2024 sene sonuna kadar kazançlı hedefleri belirleyen Mutedil Vadeli Izlence (OVP) kapsamında Genç İstihdam Ulusal Izleme Belgesi hayata geçirilecek. Dijitalleşme ve yeşil inkılap alanları özellikle görünmek amacıyla geleceğin işlerine müteveccih farkındalık geliştirilecek. Koronavirüs salgınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya müteveccih kapsamlı siyaset tedbirleri hayata geçirildi. Gelecek dönemde devam eden toparlanmayla, yapısal reformlar ve nitelikli bir büyüme kompozisyonuyla işgücüne katılım ve istihdam oranlarında çoğalma bekleniyor. Program dönemi süresince istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin dirilik artması öngörülüyor. İşgücüne katılımdaki artışa karşın işsizlik oranının aşamalı gerileyerek izlence dönemi böylecene yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşeceği aritmetik ediliyor. Buna göre, istihdam teşviklerine ilgili ağırbaşlılık değerlendirmesi yapılarak teşviklerin dümdüz ve etken yapıya kavuşturulması, makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumu sağlanacak. Eğitim Bilimi-istihdam-üretim ilişkisini perçinlemek üzere yenilikçi yetişek seksiyon hareket birlikleri artırılarak mesleki eğitim programları tıpkı zamanda sayısal ekonominin mütebeddil gereklerine yanıt verecek şekilde uyumlaştırılacak. Asıl sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve yordamlı talebini bloke etmek için mesleksel terbiye merkezleri güçlendirilecek. Toplumsal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin yaratıcı duruma getirilmesi ve sürdürülebilir dirimlik elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak, bu amaçla faal hareket gücü programları deli dolu kullanılacak.​​​​​​​ Girişimcilik eğitimlerinin etkin işgücü programları içindeki payı artırılacak, girişimcilere yönelik müşavirlik hizmetleri dijital imkanlardan birlikte faydalanılarak geliştirilecek. Kadınlar, gençler ve engelliler üzere hususi politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerini ve temelli olmalarını hedefleyen “İş Kulübü Programları” yaygınlaştırılacak.​​​​​​​