Okula süreksizlik hakkı kaç zaman? Ortaokul ve ortaöğretim özürlü ve özürsüz süreksizlik hakkı

Meslek sıralarına köylü dönen öğrenciler, 6 Ilkgüz itibariyle karşı karşıya eğitime başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene süreksizlik ve sınıfta kalma kurallarında elastikiyet sağlanmıştı. Bu yıl yüz yüze bitmeme etmesinde azimli olunan 2021-2022 yetişek öğretim yılı için zaaf edilenlerden biri da süreksizlik hakkı oldu. Mektepli ve veliler “Okullarda devamsızlık hakkı birçok aktarılma?” sorusuna cevap arıyor. Evet ortaokul ve lisede kaç dolaşma devamsızlık hakkı var? Defolu ve özürsüz devamsızlık hakkı kaç dönem? İşte detaylar… Ortaokulda 20 günden aşkın devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi amacıyla Idarehane Öğretmenler Kurulu‘ndan beğenilen onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki değişmeyen bakarak okulu geçebilir ya dahi sınıf tekrarı yaşayabilir. Lisede özürsüz süreksizlik hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Yetişek Bakanlığı yönetmeliğine bakarak; defolu ve özürsüz süreksizlik toplamda 30 haset geçmeyecektir. Otuz haset geçen öğrenci derslik tekrarı yapabilir. Fakat darülfünun hastaneleri, yetişek ve araştırma hastaneleri veya tüm teşekküllü hastanelerde kontrol mukayyet daima tedaviyi ya dahi aza naklini mucip hastalığı bulunanlar, içtimai bakım, güvenlik ve düzenlilik birimlerinin formel raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 haset geçmemek kaydıyla toplam süreksizlik süresi 60, mecmu zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme marifetiyle eğitimlerine devam fail özel eğitim bilimi ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim patika liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz süreksizlik süresi 20 haset geçmemek kaydıyla toplam süreksizlik süresi 70 çevrim olarak uygulanır. MEB Lise Kurumları Yönetmeliğinin bitmeme, süreksizlik ve ilgilendiren akçakesme ili ait 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında “Günce hep ibret saatinin 2/3 ’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin tıpkısı zaman başka devamsızlıklar ise kusurlu ahit sayılır.” denilmektedir.