Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi soruşturması açıldı

Ayrımsız nişane Türkiye’de üretiliyor ve ayrımsız zamanda ithal ediliyorsa, yapılan ithalat bağırsak pazardaki üreticinin faaliyetlerine takı oluşturduğunda o alanda anket açılması gündeme gelebiliyor. Tecim Bakanlığı ’nın “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Bildiri”i Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, “öğütücü bilyalar ve öğütmeye muhtemelen benzeri kayıt” ve “öğütücü bilyalar ve öğütmeye belli farklı yük” tanımı altında sınıflandırılan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması amacıyla domestik aynı üretici firma başvuruda bulundu. bahis konusu başvuruya istinaden yapılan civar incelemede, ürünün ithalatının son dönemde artım gösterdiği ve yerli üreticinin kâh kazançlı göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, İthalatta Korunma Önlemlerini Yorum Yerleşmiş, ürünün ithalatında sığınma önlemi soruşturması açılmasına değişmeyen verdi. Anket süresi 9 kamer namına belirlenirken gerekli hallerde bu müddet 6 kamer uzatılabilecek.