Öğretmenlik çığır kanunuyla öğretmenlerin şartları iyileşiyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu Divan ’kap geçti. Kanunun yasalaşmasında imzası olan DOĞRU Öğür Konya Saylav Orhan Erdem, kanun ile gelişigüzel öğretmenlikte neler değiştiğini anlattı. TBMM’den güzeşte Öğretmenlik Meslek Kanunu ile gelişigüzel muallimlik kariyer bütün bütün patika grupları arasına girdi. Öğretmenlere 4 değişik takım oluşturuldu, arttırma şahıs ve mali hukuk tanındı. Yasa’un öne sâdır maddelerinde aday ve ehlihibre hoca olabilmek için şerait değişti. Ilişik nişanlık 3600 ’e çıkartıldı. Tekmil bu kararların yürürlülük tarihi bile 15 Ev 2023 oldu. Muallimlik Çığır Kanunu’nun yasalaşmasında imzası olan AK Fırka Konya Milletvekili Orhan Fazilet, kanunla öğrentmenlere maruf haklar ve yapılan eleştirilere dahi yayınımız aracılığı ile karşılık verdi. Muallimlik patika kanunuyla öğretmenlerin şartları iyileşiyor Muallimlik Patika Kanunu’nun 3 Küçük Ay 2022 Perşembe haset Genel Asamble ’üstelik onaylanarak yasalaştığını dile getiren Fazilet, yasalaşan bu kanun ile gelişigüzel öğretmenlerin mesleğe methal koşullarını, adaylıklarını, niteliklerini, statülerini, kariyer basamaklarını, bu kariyere sınırlanmış arttırma hakları ile bir numara derecede bulunanların eklenmiş göstergelerinin 3600 ’e yükseltilmesini, gayrı derecelerde bulunanların melfuf göstergelerinde ise bununla mütenasip yerine artışlar yapılmasını düzenlediğini aktardı.Öğretmenlere tanınan 3600 melfuf koku hakkının diyanet görevlileri, inanma ve sağlık mensupları kabil birçok kesimi içine alacağınıve tamlık bu branşların ıcığı cıcığı ile bir zamanda değerlendirileceğini 15 Ev 2023 tarihine dikkati çekti. Fazilet yaptığı açıklamada, verilecek olan 3600 ekleme emare ile zor olan tıpkı öğretmenin maaşında zaman itibarıyla mahiye 1.200 lira, mevcutta 411 bin mütekait öğretmenin birlikte meriyet tarihi ile birlikte bu artışlardan faydalanacağını aktardı. 15 Sülale 2023 tarihinden sonradan zor olacakların Zahmetli İkramiyesinde ise kısaca 44 bin lira artış sağlanmış olacağını belirten Fazilet, kullanılmamış pratikte Efdal Lisans ve Doktora eğitimini düz öğretmenlerin heykel değişikliğine gitmesi ile gelişigüzel öğretmenlerin dirim boyu yetişek üzerine girişim kaydedileceğine değindi. SELIM Fırka Konya Mebus Orhan Fazilet’in anlatımlarından öne çıkanlar: Meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlerimize 180 saatlik ağırşak ve yapılacak sınavla ehlivukuf öğretmenlik kariyer basamağı ile hem bire bir rütbe hem birlikte bugünün şartlarında 1.342 kiralık ayrımsız ek ödeme yapılacak.Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlerimize bile 240 saatlik bir ağırşak ve yapılacak sınavla başöğretmenlik kariyer basamağı ile antrparantez bir merhale daha ve maaşlarında bile gine bugünün şartlarında 2 bin 684 lira tıpkı çoğalma sağlanacak. Bu kapsamda 20 yılını bütünleyen mevcut 75 bin 669 ehlivukuf hoca de Başöğretmenliğe başvuru yapabilecek. Halen Milli Terbiye Bakanlığı bünyesinde 2 bin 234 doktorasını yapmış, 115 bin 257 efdal lisans tamamlamış hoca bulunuyor. Bu öğretmenlerimizden yüksek lisansını bitirenler ehlivukuf öğretmenlik, doktorasını bitirenler de başmuallimlik sınavından affedilmiş tutulacaklar. Yasa kariyer basamakları itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ’na ilişkin resmi ve özel öğretim kurumları ile başka Bakanlıklardaki sarıklı unvanlı cümle kadroları kapsayacak. Hususi Öğretim Kurumlarında fariza eden öğretmenler ehlihibre ve başmuallimlik üzere başvuru yapma, doküman ahiz haklarına sahip. Finansal hakların yansıtılması kurumunun uhdesindeler.Yapılan düzenlemelerle sözleşmeli öğretmenlerin duygusal güvenliği ve esenlik mazeretlerine ilişkin yerine kayran değiştirmelerine imkan sağlanmış, Kariyer basamaklarında ilerlemede sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler değerlendirmeye münfail, Adaylık Tahammül Sınavı (DINGIL) kaldırılarak, adına mesleksel gelişimi destekleyen yıpranmamış benzeri çatı kurulmuş olacak. Erdem, yaptığı açıklamada Daim eleştirilen öğretmenlik çığır kanununun neden 12 pozitif 1 hep 13 maddeden oluştuğu eleştirilerinin cevabı olarak; “1739, 222, 657 dar kanunlarda, mevzuatımızda var olan muallimlik mesleğinin gerektirdiği tüzel zemini makro oranda karşılayan düzenlemeler ve muhalefetin çığır kanununda hastalık yok dediği seçme düz gerçekte bu kanunlarımızla düzenlenmiş ve mevcut. Tığ kanun teklifimizle mevcut yasalarda vadi almayan kariyer basamaklarını, bu kariyere kapalı ilave hakları ile bir numara derecede bulunanların munzam göstergelerinin 3600 ’e yükseltilmesini, özge derecelerde bulunanların melfuf göstergelerinde ise bununla mütenasip adına artışlar yapılmasını düzenliyoruz. Buradaki rüçhan hedefimiz içeriğe ve detaylara boğulmadan öğretmenlerimiz için planlanan iyileştirmeleri daha çabuk namına kanunlaştırabilmektir.” yanıtını verdi.Ancak ayrıca hezel sunulan ayrıksı kesimlerin 3600 melfuf karine düzenlemelerinin üstelik önümüzdeki mayıs, haziran aylarında ilişik bakanlıklarca Türkiye Nazik Millet Meclisi ’mize getirileceği, 600 bin öğretmenimizin eksper sarıklı, başöğretmen olma hazırlıkları kapsamında Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikler, terbiye ve imtihan hazırlıkları amacıyla gereken müddet, 2022 yılı içinde 2023 bütçeleme hazırlıklarında vekillik bütçesine kısaca 20 bilyon köken ayrılması, hazırlıkların yapılabilmesi ve farklı bakanlıklarla bütünlük sağlanabilmesi üzere 2023 yılı Karı ayında yürürlüğe girebileceği öngörülmüştür.”.
Share: