Öğretmenlik Çığır Kanunu, 10 soruda cevap buldu

Öğretmenlik Patika Kanunu teklifi, yakında TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Yeni düzenlemeyle öğretmenlere bulunan haklarına ilaveten eskimemiş finansal, içtimai ve kişi hukuk sağlanacak. bahis konusu kanun teklifi, ilişik önsezi komisyonunda ele alındıktan sonra TBMM Genel Kurulu’na gönderme edilecek. Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Öğretmenlik Çığır Kanunu, Resmi Gazete’üstelik yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Erdoğan, Öğretmenlik Iz Kanunu’nu yakalamak üzere hazırlıkların tamamlandığını müjdesini önce yerine 24 Son Teşrin Öğretmenler Haset nedeniyle 81 ilden öğretmenlerle ayrımsız araya geldiği programda verdi ve peşi sıra 20’nci Milli Terbiye Şunu açılış programında öğretmenlere verilecek yeni haklarla ilişik detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakir kanun ile öğretmenlere, bulunan haklarına ilaveten bakir finansal, sosyal ve özlük hakları dahi sağlanacak. Öğretmenlik benzeri kariyer mesleği olarak tanımlanarak, namzet muallimlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başmuallimlik alanlarında kullanılmamış hukuk ve görevler tanımlanacak. Yıpranmamış aranjman ile öğretmenler ilk kez şümullü, yenilikçi ve totaliter ayrımsız çığır kanununa kavuşacak.1- Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktığında kaç öğretmeni kapsayacak? Milli Yetişek Bakanlığı’nda 1 milyon dolayında sarıklı görev yapıyor. Bu öğretmenlerden 110 bini sözleşmeli, 750 bini eylemli, 100 bin dolayında ise okul yöneticisi. 2- Bakir kanunla kontratlı öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik ayrımı ortadan kalkacak mı? Bakir kanunla sözleşmeli öğretmen ile kadrolu sarıklı ayrımı birlikte ortadan kaldırılacak. Mecburi hizmet aut kişi hakları, atamalar, tayinler başta kalkışmak için kontratlı öğretmenler ile kadrolu öğretmenler ayrımsız haklara cemaat olacaklar. 3- Yeni kanunda öğretmenlikte adaylık tahammül sınavı uygulaması devam edecek mi? Kullanılmamış aranjman ile öğretmenlikte namzetlik kaldırma sınavı imdi yapılmayacak, bunun hesabına öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir izlence uygulanarak adaylara destek verilecek. 4- Milli Terbiye Bakanlığı, öğretmenlerin mesleksel gelişimlerine ilgilendiren hangi planlamaları yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı, bundan sonra öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında bakir atanan öğretmenlere ve deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere evleviyet verilecek uygulamayı hayata geçirecek.Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek üzere tıpkısı öğrencilere yönelik açılan Terbiye Bilişim Zehir (EBA) gibi Hoca Bilişim Zıkkım (ÖBA) kuruldu ve bu ağdan öğretmenler, sömestirden itibaren yararlanmaya başlayabilecek. 5- Yıpranmamış kanunla öğretmenlerin kariyer basamakları bittabi olacak? Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere bilirkişi muallimlik imkanı getirilecek. Eğitimlerini tümleç ve yapılan sınavdan başarıyla geçen eksper öğretmenler, hem aynı rütbe alacak hem üstelik maaşlarında 1000 liralık çoğalma olacak. Eskimemiş düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 zait 1 zorunlu bakım sürelerinin üstelik bu 10 almanak sürece karışma olması bekleniyor. 10 almanak ehlivukuf öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başmuallim unvanı ile görev yapacak. Yine bu öğretmenlere ilave benzeri evre verilecek, ayrıca maaşlarında de 2 bin teklik artım yapılacak. 6- Bilirkişi öğretmenlik amacıyla aday sayısı nedir? Milli Terbiye Bakanlığı’nda, 75 bin dolayında elan önceki yapılan eksperlik sınavını nail öğretmen fariza yapıyor.Öte yandan MEB’bile 600 bine mail 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin hepsi, değme kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak eksperlik sınavına duhul hakkı elde edecek. 7- Başöğretmenlik amacıyla sarıklı aday sayısı muhtemelen midir? Halihazırdaki 75 bin dolayında uzman sarıklı de kanunun ardından başöğretmenlik amacıyla da namzet adayı reşit olacak. Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler birlikte düzenlenecek eğitimlere ve peşi sıra yapılacak sınavda kalburüstü olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak. 8 – Erdemli lisans ve doktora eden öğretmenlere arttırma hukuk verilecek mi? 10 yılını doldurmuş öğretmenler, kayran sınırlaması olmadan tezli ya üstelik tezsiz yüksek lisans yapmışsa bilirkişi öğretmenlik kayıtlı sınavından affedilmiş olacak. Bu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği eğitimlere katıldıktan sonra sınavdan affedilmiş tutularak ehlivukuf öğretmenliğe geçiş üstünlüğü elde edecek.Aynı şekilde doktora işleyen öğretmenlerin mesleki hareket eğitimlerinden geçtikten sonra başöğretmenliğe adalet kazanması bekleniyor. Dolayısıyla Öğretmenlik Patika Kanunu ile gelişigüzel hem benzeri kariyer sistemi oluşacak, tıpkı zamanda öğretmenlerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ile ilişkin de haddinden fazla alçak bire bir etap atılan olacak. 9 – Eskimemiş yasa, öğretmenlerin 3600 ek nişan imkanları üzerine neler getirecek? Bu kanunla imdi bir numara derecedeki öğretmenlerin ilişik göstergeleri 3600 olacak. Bu şekilde öğretmenler, zahmetli olduklarında hem alacakları ikramiye hem da tekaüt maaşlarında aynı çoğalma yaşanacak. 10 – Kanunun hangi ant TBMM’ye gelmesi bekleniyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Çığır Kanunu’nu haddinden fazla kısa sürede Türkiye Iri Budun Meclisi’nin takdirine sunacaklarını açıklamıştı. Milli Yetişek Bakanı Mahmut Özer bile TBMM Umumi Kurulu’ndaki konuşmasında, “Muallimlik Çığır Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içre TBMM’ye gelecek.” ifadelerini kullanmıştı.
Share: